Zprostředkovaná identifikace

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. „tváří v tvář“ a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Komu je určeno

Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Kdo vyžaduje provedení Zprostředkované identifikace

Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména: banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah, pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR, v rámci obchodního vztahu, pokud dosáhne hodnoty nad 10 000 EUR.

Co je k této službě potřeba a kdo o ni může požádat?

Požádat o provedení Zprostředkované identifikace může jakákoliv fyzická osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně, a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně. O tuto službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě ověřeného podpisu v plné moci zastupuje jinou fyzickou osobu, která je v roli účastníka obchodu. Žádost musí daná osoba podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí ústně a vyřízena je na počkání.

Pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných údajů může být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o pobytu apod.).
Součástí žádosti musí být vždy jasně a zcela konkrétně uvedeno, kdo, na čí žádost a pro jaký účel byla identifikace provedena, včetně identifikačních údajů klienta a dalších příloh (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

Jakou podobu má vystavená listina?

Kontaktní místo sepíše o identifikaci listinu a připojí k ní neoddělitelně kopie všech dokladů, z nichž identifikační údaje zjišťovalo. Tato listina, po jejím kompletním vyhotovení, získá následně status veřejné listiny, a jako taková může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v České republice, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

Kolik tato služba stojí?

Vyhotovení veřejné listiny o Zprostředkované identifikaci podléhá poplatku ve výši 200,-Kč a poplatek je splatný při převzetí listiny.

Kompletní ceník naleznete zde.

Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete zde.