Mapa globálních oborových příležitostí

Hospodářská komora České republiky je jedním z iniciátorů sektorového rozšíření Exportní strategie ČR 2012-2020. Výsledkem je Mapa globálních oborových příležitostí, kterou zpracovávají Zastupitelské úřady ČR v zahraničí a zahraniční kanceláře CzechTrade spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Mapa obsahuje konkrétní přehled oborů a podoborů, které jsou pro danou cílovou destinaci českého exportu klíčové a poskytují tak českým firmám vodítko pro nasměrování jejich exportních aktivit. Mapa je aktualizována jednou ročně.

Mapa globálních oborových příležitostí (.pdf)

Mapa globálních oborových příležitostí 2019-2020

Mapa globálních oborových příležitostí 2018-2019

Mapa globálních oborových příležitostí 2017-2018

Mapa globálních oborových příležitostí 2016-2017

Mapa globálních oborových příležitostí 2015

On-line verze

Mapa globálních oborových příležitostí

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/