Krajské exportní konference

I v letošním roce plánuje HK ČR uskutečnit spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery projekt Krajských exportních konferencí (KEK).

Program bude, jako již tradičně, rozdělen do dvou panelů, a to do I. panelu: POKRYTÍ RIZIKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ, a II. panelu: KULTURNÍ SPECIFIKA OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ. Také v rámci těchto konferencí, jejichž uskutečnění plánujeme v Brně, Ostravě, Hradci Králové a Českých Budějovicích, bude věnován dostatečný prostor pro dotazy na jednotlivé vystupující.

V rámci programu vystoupí řečníci z řad partnerů projektu, tedy Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

I v tomto roce dojde mimo jiné k představení tzv. Krajských exportních specialistů (zkráceně KES) působících v daném kraji. Jednotliví KES fungují nejen jako jednotné kontaktní místo pro podnikatele s cílem zpřehlednit zejména systém podpory exportu, ale jsou firmám k dispozici kupříkladu i pro projednávání a sestavování jejich ročních exportních plánů, organizují pro ně celou řadu exportně-vzdělávacích akcí, podnikatelských fór a regionálních zahraničních misí.

Projekt Krajských exportních konferencí nadále klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

 

Přehled termínů:

KEK v Brně   8.11.2021
KEK v Ostravě 23.11.2021
KEK pro Hradecký kraj (online) 29.11.2021
KEK pro Jihočeských kraj (online)   9.12.2021