Výbor JURI podpořil návrh na zavedení hromadných žalob

07.12.2018

Výbor pro právní záležitosti (JURI) Evropského parlamentu podpořil na svém včerejším zasedání nová pravidla pro podávání hromadných žalob v EU. Podobné systémy hromadného odškodnění jsou již nyní zavedeny v 19 členských státech a cílem návrhu je tato pravidla sjednotit. Návrh umožní, aby hromadnou žalobu podali spotřebitelé z více členských států dohromady. Ti budou muset být zastoupeni tzv. kvalifikovaným subjektem, jako například spotřebitelskou organizací nebo nezávislým subjektem navrženým členským státem. Návrh také zavádí princip, kdy strana, která ve sporu prohraje, zaplatí veškeré související výdaje. To by mělo podle europoslanců zabránit tomu, aby byly podávány neopodstatněné žaloby. Své stanovisko k návrhu musí přijmout také Rada.