Týdenní přehled v institucích EU (26. listopadu – 2. prosince 2018

26.11.2018

Shrnutí nejdůležitějších událostí

  • V úterý Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu bude hlasovat o přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označováních původu a zeměpisných označeních a o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik EU v potravinovém řetězci.
  • Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Strategii pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů v EU v souladu s Pařížskou dohodou; Zprávu o pokroku Unie kapitálových trhů; a 3. Zprávu o pokroku v oblasti snižování rizik v rámci bankovní unie.
  • Ve středu na miniplenárním zasedání Evropského parlamentu poslanci povedou rozpravu k balíčku opatření pro jednotný trh.
  • Ve středu proběhne v Senátu PČR zasedání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kde se bude projednávat například mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
  • Ve čtvrtek a pátek se koná zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ministři mají na programu návrhy nařízení týkající se platforem pro podniky, program pro jednotný trh, bezpečnost automobilů, závěry o strategii pro budoucnost průmyslové politiky EU, a budoucnost jednotného trhu, kosmický program a program Horizont Evropa.
  • V pátek a v sobotu proběhne mezinárodní summit v Buenos Aires, kde budou lídři G20 diskutovat o budování konsensu pro spravedlivý a udržitelný rozvoj s prioritami budoucnost práce, infrastruktura pro rozvoj a zabezpečení potravin. 

Více informací na https://cebre.cz/tydenni-prehledy/tydenni-prehled-v-institucich-eu-26-listopadu-2-prosince-2018