Týdenní přehled v institucích EU (10-16. prosince 2018)

06.12.2018

Shrnutí nejdůležitějších událostí

  • V pondělí poslanci Evropského parlamentu povedou rozpravu o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, o návrhu budou následně hlasovat. V úterý hlasují mj. o zprávě „Společný systém daně z přidané hodnoty s ohledem na dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb převyšujícím určitou prahovou hodnotu“. Den poté hlasují o dani z digitálních služeb.
  • V úterý proběhne zasedání Rady pro obecné záležitosti, kde se bude projednávat víceletý finanční rámec na období 2021–2027, roční analýza růstu na rok 2019, právní stát v Polsku či respektování hodnot EU v Maďarsku a otázka subsidiarity.
  • V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat přípravu Evropské rady, 17. zprávu o pokroku v bezpečnostní unii a Zprávu o pokroku občanských dialogů a konzultací s občany.
  • Ve středu se bude konat schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR, kde se bude mimo jiné projednávat udržitelné biohospodářství pro Evropu či posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU.
  • Ve středu a ve čtvrtek proběhne plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Členové EHSV budou výběrem projednávat zabránění šíření teroristického obsahu online, ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a přístup nestátních subjektů k financování z hlediska změny klimatu.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhne zasedání Evropské rady, kde se bude projednávat dlouhodobý rozpočet EU, jednotný trh, migrace, vnější vztahy a boj proti dezinformacím

Více informací na https://cebre.cz/tydenni-prehledy/tydenni-prehled-v-institucich-eu-10-16-prosince-2018