Ukončené projekty

Závěrečná zkouška

21.05.2021

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021 Hospodářská komora České republiky se zapojila do projektů

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením

06.02.2017

„Zajištění služeb public affairs v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, registrační číslo CZ.1.04./1.1.00/A5.00001 Hospodářská komora České republiky (HK ČR) realizuje

Prevence

06.02.2017

„Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“, registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/09.00069 (dále jen Prevence) Projekt Prevence realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj

Crossvet

06.02.2017

Cíl projektu Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komparativní analýzy získat lepší přehled o obsahu (výstupech) počátečního a dalšího vzdělávání v profesích, v nichž, v rámci