Nákladový controlling

30.05.2017

Základním úkolem nákladového controllingu je vytvořit systém plánování nákladů a vnitropodnikových výnosů se záměrem splnění definovaných cílů v budoucnosti. Tento[…]

Více

Win-win strategie v managementu

21.03.2017

Pochopit do hloubky principy win-win a naučit se, jak je aplikovat v řízení sítě pracovních vztahů. Naučit se, jak vést[…]

Více

Základy koučování v managementu

22.11.2016

Cílem semináře je ukázat, jak lze efektivně kombinovat řízení a koučování v manažerské práci. Objevit potenciál koučování pro rozvoj efektivity[…]

Více

Procesní řízení

31.10.2016

Seminář je určen pro manažery a podnikatele, kteří chtějí získat praktické a srozumitelné informace pro implementaci procesního řízení ve firmě.[…]

Více