Směřuje brexit k dohodě?

14.11.2018

Brexit se blíží, již 29. března 2019 přestane být Velká Británie jedním z členských států Evropské unie. Podnikatelé už od samého začátku vyjednávání apelují na obě strany, aby co nejrychleji dospěly k dohodě a ukončily nejistotu, která podnikatelům neumožňuje plánovat do budoucna a ničí zavedené dodavatelské vztahy a partnerství.

Do vystoupení Velké Británie z Evropské unie chybí jen pouhých pár měsíců, proto se napjatě čeká na jakýkoli posun ve vyjednávání. K jednomu takovému zásadnímu kroku došlo 14. listopadu, kdy vyjednávači Evropské komise a britské vlády potvrdily shodu na návrhu výstupové tzv, „rozvodové“ dohody. To se dá vnímat do značné míry jako pozitivní vývoj, přestože by pro naše firmy bylo jednodušší, kdyby se brexit nekonal. Pokud k tomu ale má skutečně dojít, je lepší, když bude zaručeno přechodné období. V případě, že výstupová dohoda vejde v platnost, bude přechodné období trvat až do konce roku 2020 a na stole zůstává i možnost jeho případného prodloužení, pokud se na tom obě strany dohodnou. V průběhu tohoto období se režim nemění, Velká Británie bude mít stále přístup na jednotný trh a veškeré výhody a povinnosti z toho vyplývající, jen již nebude mít své zástupce v unijních orgánech a nebude se tak moci podílet na tvorbě nové legislativy. Pro podnikatele ani občany členských zemí EU by se v průběhu přechodného období nemělo nic změnit, což dává firmám čas na přípravu. Současně se předpokládá, že by dohoda mohla zajistit relativně přijatelnější obchodní podmínky, o kterých se teprve bude vyjednávat v Dohodě o budoucích vztazích.

Jedním z hlavních překážek vyjednávání je problém hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Není jednoduché vyřešit otázku, jak ochránit hranice jednotného evropského prostoru tak, aby mezi oběma celky nemusela vzniknout tvrdá hranice s kontrolami. Pro vyjednávání o budoucích vztazích je proto zásadní tzv. backstop – záruka, že irský ostrov bude dočasně jednotné celní území, efektivně udržující celé Spojené království v celní unii s EU. To je doprovázeno různými opatřeními, která zajistí rovné podmínky v oblasti hospodářské soutěže, například ochranu 3 000 zeměpisných označení.

I přes dohodu vyjednavačů však zatím nic není jisté. Platí že „nic není dohodnuto, dokud není vše dohodnuto“, nyní musí dohodu schválit členské státy a příslušné parlamenty, ale také parlament Spojeného království, kde není situace příliš růžová. Britská vláda již návrh dohody na svém jednání potvrdila, ministři však nejsou jednotní. Několik členů kabinetu vzápětí podalo svou rezignaci, včetně ministra pro brexit Dominica Raaba nebo ministra pro Severní Irsko. Členové konzervativní strany, kteří jsou zástupci tzv. tvrdého brexitu neboli výstupu bez dohody by rádi vyvolali hlasování o nedůvěře Therese Mayové. Unijní strana by měla text dohody schválit na mimořádném summitu 25. listopadu.

V této nejistotě by se české firmy stále měly připravovat na ten nejhorší scénář. Pokud 29. března 2019 vystoupí Velká Británie z Evropské unie bez výstupové dohody a nezačne tak platit přechodné období, stává se ze dne na den třetí zemí. Podnikatelé se tak budou muset připravit na zavedení cel a kontrol na hranicích a mnoho dalších administrativních překážek. Zasaženi nemusí být pouze přímí exportéři či importéři, mnoho českých firem je subdodavatelem podniků v jiných členských zemích, které následně vyvážení své zboží do Velké Británie, brexit je proto může ovlivnit, aniž by s tím počítali. Průběžné informace o vývoji vyjednávání mohou podnikatelé nalézt na stránkách Hospodářsky.