Slovenské mýto v ČR

Hospodářská komora České republiky, ve spolupráci se společností PaySystem, přináší pro české provozovatele motorových vozidel, velmi zajímavou a BEZPLATNOU službu v podobě možnosti registrace do slovenského systému elektronického mýta.

Komu je služba určena

Zajištění provedení registrace do slovenského systému elektronického mýta je určeno všem českým a slovenským dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří hodlají ve slovenské republice využít vybrané úseky zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou celkovou hmotností přesahující 3,5 tuny nebo jízdními soupravami s největší přípustnou technickou celkovou hmotností přesahující taktéž 3,5 tuny.

Proč se registrovat prostřednictvím Hospodářské komory České republiky

Hospodářská komora pro provozovatele vozidel připravila jedinečnou službu v podobě PROFIT KARTY, která má řadu výhod:

 • Jednoduchý a rychlý proces registrace
 • Bezplatné vydání a provoz karty bez měsíčních poplatků
 • Samotné uzavření smlouvy ani registrace vozidel rovněž není zpoplatněno
 • Uzavření smlouvy lze řešit i distančním způsobem
 • Uzavřením smlouvy o používání palivových karet (služba PROFIT KARTA), získáte možnost platby mýtných poplatků v režimu následného placení na fakturu
 • Fakturační období lze zvolit 15 nebo 30 dnů se splatností 15 dnů
 • Palubní jednotku si lze po uzavření smlouvy a zaregistrování vozidel do slovenského systému elektronického mýta vyzvednout na jakém kontaktním místě, distribučním místě nebo tzv. hraničním distribučním místě.
 • Nemusíte vyřizovat potřebné smluvní dokumenty na kontaktních místech na Slovensku
 • Získáte přístup do klientského portálu s možností přehledu plateb a transakcí

Na kterých místech lze registraci provést

Celou registraci zajišťuje pro české a slovenské provozovatele motorových vozidel bezplatně Hospodářská komora České republiky. Aktuálně je možné využít 3 kontkatní místa a to:

Co je potřeba k provedení registrace

Pro registraci do slovenského systému elektronického mýta jsou potřeba obdobné dokumenty jako pro registraci do systému mýta českého, tj.:

 • uzavřít smlouvu o používání palivových karet sloužící k úhradě mýta (služba PROFIT KARTA)
 • uzavřít dodatek zahrnující možnost použití palivových karet v rámci slovenského mýta
 • smlouvu musí uzavřít člen statutárního orgánu (stačí občanský průkaz) nebo osoba k tomu zplnomocněná na základě plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen)
 • znát tzv. SWIFT kód své banky
 • znát číslo svého bankovního účtu v mezinárodním formátu (IBAN)
 • pro zaregistrování motorových vozidel je nutné na kontaktním místě disponovat velkým technickým průkazem od vozidla

Základní informace k systému elektronického mýta

 • Zpoplatnění se týká motorových vozidel kategorie vozidel M a N (mimo motorových vozidel kategorie M1 a N1 a jízdních souprav tvořených vozidly kategorie M1 a N1)
 • Způsob výpočtu mýta a částky za 1 ujetý kilometr se odvíjí od hmotnostní kategorie vozidla od 3,5t do 12t a od 12t a více)
 • Sazby slovenského mýta se dovíjí:
  • od celkové hmotnosti vozidla od 3,5t do 12t, emisní třídy EURO bez ohledu na počet náprav, u vozidel, které jsou určené pro přepravu více jak 9 osob, včetně řidiče a které nejsou určené pro přepravu osob
  • od celkové hmotnosti vozidla nad 12t, emisní třídy EURO bez ohledu na počet náprav, u vozidel, které jsou určené pro přepravu osob
  • od celkové hmotnosti vozidla nad 12t, emisní třídy EURO a počtu náprav, u vozidel, které nejsou určené pro přepravu osob
 • Slovenské palubní jednotky musí být za provozu taktéž trvale napájeny 12/24V
 • Kauce za palubní jednotky musí být hrazena zvláš např. v hotovosti, platební kartou či převodem (kauce za palubní jednotky nelze hradit palivovými kartami vydanými FCI)

Kontakty

Pro oficiální informace týkající se provozu slovenského systému elektronického mýta lze využít www stránek: www.emyto.sk, e-mail: info@emyto.sk a zákaznické linky: +421 235 111 111.

Pro uzavření smlouvy a pro registraci vozidel nás můžete kontaktovat na adrese:

Hospodářská komora České republiky
Na Florenci 2116/15 (Florentinum)
110 00 Praha 1

Úřední hodiny klientského centra Na Florenci

pondělí – pátek: 7:30 – 15:30 hod.

E-mail: mytne@komora.cz
Telefon: +420 266 721 366, +420 266 721 367

V případě potřeby parkování u budovy Florentina, lze do 8:00 hod. využít bezplatného parkování přímo v ulici Na Florenci, jinak zpoplatněného podzemního parkoviště určeného pro veřejnost pod budovou Florentina.

Soubory ke stažení

Profit karta – (PDF leták)