Silniční balíček schválen

10.07.2020

Poslanci Evropského parlamentu ve středu 8. července zamítli všechny pozměňovací návrhy k tzv. silničnímu balíčku, a definitivně tak schválili klíčovou úpravu dosavadních pravidel pro přeshraniční silniční dopravu v Evropě. Jde o největší zásah do nastavení mezinárodní přepravy v historii novodobé Evropské unie. Balíček v podobě vyhovující českým autodopravcům tak byl schválen i díky tlaku Hospodářské komory a koordinaci aktivit obchodních a průmyslových komor členských států Evropské unie.

„Jednání o reformě mezinárodní silniční dopravy trvala několik let a v žádném případě nebyla jednoduchá. Právě schválená pravidla představují tvrdě vydřený kompromis, který však respektuje specifičnost odvětví a zároveň zajišťuje vyváženost mezi ochranou řidičů a zachováním volného pohybu služeb v EU,“ uvedla k tomu česká europoslankyně Martina Dlabajová a někdejší předsedkyně představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, která se jednání osobně účastnila.

„Nová pravidla pro přeshraniční silniční dopravu v evropské sedmadvacítce sice nejsou dokonalá a čeští dopravci a řidiči kamionů musí počítat se změnami, na které budou muset reagovat, věřím ale, že celkově nastolí lepší podmínky pro vykonávání tohoto povolání. Zároveň také přispějí k větší konkurenceschopnosti celého odvětví,“ dodala M. Dlabajová.

Evropský parlament ve středu rozhodl o legislativních návrzích, které kromě úpravy pracovních podmínek pro řidiče, přinesou také upřesnění pravidel pro jejich vysílání za zakázkami v zahraničí nebo odpočinek. „Tzv. silniční balíček obsahuje předpisy pro zajištění povinného odpočinku řidičů na konci týdne, který nesmí probíhat v kabině kamionů, nebo upravuje dobu, po které se řidiči musí vrátit z cest domů,“ vysvětluje některé novinky europoslankyně.

Reforma počítá také s úpravou pravidel pro využívání schránkových společností, povinnou instalaci digitálních tachografů pro vozidla v mezinárodní přepravě do 2,5 tun a tzv. kabotáž. Tak se označuje přeprava v rámci jedné země, kterou dočasně zajišťuje dopravce z jiného státu, který však již před tím vyložil převážený náklad za hranicemi.

„Za velké vítězství pro české kamionové dopravce a řidiče považuji to, že se je povedlo ochránit před chaosem a naprosto zbytečně nabobtnanou administrativou. Tu by způsobila existence různých pravidel pro vyplácení mzdy nebo vysílání pracovníků v jednotlivých zemích EU, jimiž by projížděli. Silniční balíček je proto zárukou toho, že se na naše řidiče nebude vztahovat např. německý zákon o minimálně mzdě MiLoG nebo jeho francouzský ekvivalent Loi Macron,“ zdůraznila Martina Dlabajová.

Česká europoslankyně se v minulém funkčním období Evropského parlamentu (2014-2019) zasadila o to, aby se na mezinárodní silniční přepravu nevztahovala univerzální unijní pravidla pro vysílání pracovníků, ale začalo se pracovat na specifické úpravě zohledňující potřeby tohoto odvětví. To se nakonec podařilo. Nová speciální pravidla budou účinná po 18 měsících od jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU s výjimkou ustanovení o době odpočinku a návratu řidičů, která začnou být uplatňována již po 20 dnech od zveřejnění.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/