Sekce obranného průmyslu

Sekce vznikla v roce 2017 a stanovila si tři základní priority:

  • Evropská Komise snižuje konkurenceschopnost přemírou regulace, je třeba působit na legislativu již na evropské úrovni.
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek – zde je možné využít výjimky pro vlastní obranyschopnost, což umožňuje evropská legislativa, je však nutné připravit konkrétní pozměňovací návrhy, abychom byli připraveni, až se v poslanecké sněmovně otevře zákon o zadávání veřejných zakázek. V zahraničí řada zemí v preferuje v obranném průmyslu národní výrobce.
  • Více se zapojovat do zahraničních misí pořádaných HK ČR.

 

Kontakty:

Předseda sekce:
Ing. Lubomír Kovařík, MBA

Tajemník sekce:
Mgr. Milan Kašík
kasik@komora.cz

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/