Sekce legislativy

Sekce se aktivně zabývá stavem legislativy v České republice, dopadem legislativy na podnikatelské prostředí a její provázaností s evropským právem včetně jeho implementace.
Sekce podává podněty ke zjednodušení a změně právních předpisů resp. ke správné implementaci evropského práva do českého právního řádu.
Úzce spolupracuje se Sekcí HK ČR pro eliminaci byrokracie a společně s ní vytváří tlak na zlepšení právního a podnikatelského prostředí v ČR i na zvýšení respektu Hospodářské komory ČR u jednotlivých ministerstev při podávání legislativních návrhů.
Při prosazování námětů a návrhů na legislativní změny aktivně využívá potenciál vlivu krajských a okresních hospodářských komor, společenstev i ostatních orgánů Hospodářské komory ČR.
Vedle připomínkování evropské legislativy prostřednictvím veřejných konzultací či rezortních koordinačních skupin ovlivňuje sekce v rámci HK ČR legislativní proces v EU i na neformální úrovni. Jedná se především o přímý lobbing věcně příslušných členů vlády či samotných europoslanců (HK ČR je v této souvislosti registrována v Rejstříku transparentnosti EU). K prezentaci a obhajobě českých podnikatelských zájmů před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací (př. EUROCHAMBRES) přímo v Bruselu využívá HK ČR služeb České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).
Sekce má tyto čtyři pracovní skupiny:
1) Novelizace a tvorba legislativy, předseda pracovní skupiny Irena Bartoňová Pálková
2) Evropská agenda, předseda pracovní skupiny Lucie Štouračová
3) Veřejné zakázky a hospodářská soutěž, předseda pracovní skupiny Michal Bavšenkov
4) Kolektivní správa autorských děl, předseda pracovní skupiny Hana Továrková

Kontakty:

Předseda sekce:
Mgr. Zdeněk Zajíček
Mail: Zdenek.zajicek@ictu.cz

Tajemník:
Lucie Vojtíšková
Tel. 266 721 405, mobil: 724 613 032
Mail: vojtiskova@komora.cz

 

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/