Sekce hospodářské politiky

Sekce hospodářské politiky byla schválena na podzimním jednání představenstva HK ČR v roce 2014. Je složena ze zástupců členů HK ČR, pracovníků Úřadu HK ČR a z představitelů významných organizací.

 Priority:

  • Zvýšení státní podpory technického vzdělávání a jeho kvality.
  • Realizace Právního elektronického systému.
  • Tlak na využívání existující sítě Hospodářské komory ČR ze strany státu.
  • Tlak na sestavování přebytkových rozpočtů v období růstu a na kroky přispívající k budoucí stabilitě veřejných financí.
  • Vytvoření podmínek pro významnější zapojení malých a středních podniků do programů výzkumu, vývoje a inovací.
  • Snížení celkového zatížení práce a klientsky vstřícný přístup k daňovým poplatníkům.
  • Efektivní fungování ČEB a EGAP.
  • Tlak na zavedení opatření, která zabrání situacím, kdy podnikatel jednou kontrolou úspěšně projde a druhá mu schválený postup následně vytkne.
  • Rekodifikace stavebního práva, která skutečně zrychlí stavební řízení, příprava legislativy, která zefektivní výstavbu nejen strategicky významných staveb a posílí kritérium kvality při zadávání veřejných zakázek. Využívání konceptu PPP.
  • Zvyšování významu podnikatelů a OSVČ.

Uvedené priority jsou v Sekci projednávány s ohledem na diverzitu zájmů členů HK ČR.

Kromě zmíněných témat jsou členové Sekce dále oslovováni s prosbou o připomínky k českým i evropským dokumentům legislativní i nelegislativní povahy, které odborně spadají pod Sekci hospodářské politiky.

Kontakty:

Předseda Sekce:
Ing. Filip Dvořák
e-mail: filip.dvorak@hkpraha1.cz

Místopředseda Sekce:
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
e-mail: mincic@komora.cz

Tajemník Sekce:
Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA
tel: 266 721 556
e-mail: kubelkova@komora.cz

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/