Rada se shodla na pravidlech pro vysílání v sektoru dopravy

04.12.2018

Ministři dopravy členských států dosáhli kompromis ohledně nových pravidel pro vysílání řidičů v mezinárodní dopravě.

Tranzit je z pravidel vysílání zcela vyloučen. Pokud je operace organizována takovým způsobem, že spojení mezi prací řidiče a státem usazení zůstává neporušené, měl by být řidič také vyloučen z pravidel vysílání. To znamená, že dvoustranné přepravní operace jsou výslovně z pravidel pro vysílání vyloučeny. Na cestě do cílové země a na cestě zpátky je povolena jedna další činnost nakládky / vykládky v obou směrech, aniž by došlo k režimu vyslání, nebo žádná aktivita na cestě tam a dvě operace na cestě zpátky. U všech ostatních typů operací, včetně kabotáže, by režim úplného vyslání platil od prvního dne operace. Kompromis zavádí také pětidenní odkladné období pro výkon kabotáže a určuje termín pro vybavení vozidel inteligentním tachografem na konec roku 2024. Počet operací v rámci kabotáže (3) během 7 dní zůstává zachován.

Více informací na https://cebre.cz/aktuality/doprava/rada-se-shodla-na-pravidlech-pro-vysilani-v-sektoru-dopravy