Efektivní řízení rizik v systémech managementu

05.11.2020

Vážení podnikatelé,

V současné době jsou podnikatelé vystaveni řadě rizikových situací a záleží na tom, zdali je budou řešit intuitivně nebo zvolí plánovanou či řízenou cestu prevence a budou připraveni pro různé formy ohrožení svého byznysu. S pomocí této příručky snáze proniknete do složité problematiky řízení rizik a zvládnete připravit své havarijní plány a další opatření, které napomohou s větším přehledem zvládat běžně neočekávané situace. Kolektiv autorů se zaměřil na několik oblastí, které mohou ošetřit takzvané zdroje rizik:

 • neplnění závazků vůči partnerům a zákazníkům,
 • vysoká závislost na technologiích (ERP systémy, klíčové aplikace, robotizovaná pracoviště),
 • komplexita procesů a IT systémů a navazující kybernetická kriminalita,
 • nízká ochrana vybavení a zařízení, firemní infrastruktury, včetně průmyslové bezpečnosti,
 • omezení technickými předpisy a regulatorními kritérii,
 • závislost na dodavatelích a poskytovatelích klíčových služeb,
 • krizový management a neefektivní komunikace,
 • vnější vlivy (omezení zdrojů surovin), environmentální podmínky.

Publikace, která se vám dostává do rukou, byla vypracována týmem odborníků, kteří se zabývají systémy managementu a souvisejícími požadavky na řízení rizik. Vybrali jsme pro vás řadu kritických oblastí, a pomocí osmi krokové metody „Modelu řízení rizik“ vám umožníme rizika posuzovat a včasnou reakcí zabránit jejich negativním dopadům. Publikace je strukturována tak, že v jedné části popisuje každý krok modelu a následně ukazuje, jaké preventivní činnosti lze nastavit pro jednotlivé systémy managementu:

 • management kvality podle ISO 9001 (QMS)
 • environmentální management podle ISO 14001 (EMS)
 • management bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001 (OHSMS)
 • management bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001 (ISMS)
 • management kontinuity podnikání podle ISO 22301 (BCM) a
 • energetický management podle ISO 50001 (EnMS).

Řízení podnikových rizik představuje dvě oblasti, nastavení systému managementu a zajištění kontinuity podnikání.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/