Výtahář

Kvalifikace

  • Montér výtahů, 23-046-H
  • Montér výtahů specialista, 23-047-H
  • Odborný servisní pracovník, 23-049-M
  • Servisní pracovník výtahů, 23-048-H

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Unie výtahového průmyslu (https://uvp-cr.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Pokud účast na zkoušce vyžaduje získání předchozí jiné kvalifikace, zašle doklad o kvalifikaci a vzdělání před konáním zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

Střední odborná škola a Gymnázium Liberec v ulici Na Bojišti 15

Existují materiály k přípravě na zkoušku?

V rámci projektu „ Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání CZ. 1.07/3.2.01/01.0015„ vznikly studijní materiály určené pro dospělé k získání kvalifikace.

Kontakt pro získání materiálů Střední odborné škola a Gymnázia Liberec:

Vzorový materiál pro kvalifikaci Montér výtahů najdete na místě, kde přihlášky ke zkoušce.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
23-046-HMontér výtahů6-8 hod8000
23-047-HMontér výtahů specialista4-6 hod8000
23-049-MOdborný servisní pracovník3-5 hod8000
23-048-HServisní pracovník4-6 hod8000

PŘIHLÁŠKA

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/