Pracovník provozu prádelny a čistírny

Kvalifikace pro prádelnictví

  • Pracovník provozu prádelny, 31-018-H
  • Pracovník pronájmu prádla, 31-028-H

Kvalifikace v oboru čištění

  • Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, 31-019-H
  • Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H
  • Detašér čistírny a prádelny, 31-027-H

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Asociace prádelen a čistíren (https://www.apac.cz/kontakt/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkouškám

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení pro tyto kvalifikace je Nemocnice Šumperk a.s.

  • Pracovník provozu prádelny, 31-018-H
  • Pracovník pronájmu prádla, 31-028-H

Místo zkoušení pro tyto kvalifikace je firma Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

  • Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, 31-019-H
  • Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H
  • Detašér čistírny a prádelny, 31-027-H 

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
31-018-HPracovník provozu prádelny6-8 hod5000
31-028-HPracovník pronájmu prádla6-8 hod5000
31-019-HPracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění6-8 hod5000
31-020-HPracovník provozu čistírny usní a kožešin6-8 hod5000
31-027-HDetašér čistírny a prádelny6-8 hod5000

Přiložené soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/