Příručka- novela ZOK

15.03.2021
  • Základní (obecná) úprava právnických osob je upravena zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.
  • Speciální úpravu pak obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – v běžně užívané zkratce „ZOK“.
  • Aktuálně – dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění ZOK a některé další související zákony.
  • Zákon č. 33/2020 Sb. má dělenou účinnost – to znamená, že většina změn (včetně změn ZOK) nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2021 a změna týkající se zákona o základních registrech nabude účinnosti dnem 1. 7. 2021.