Příručka ke kontrolám

17.10.2018

Vážení podnikatelé,

vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se Hospodářská komora České republiky rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím příručky, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.

Ze statistik vyplývá, že nejčastější kontroly provádí:

·         daňová a finanční správa

·         živnostenské úřady

·         Česká obchodní inspekce

·         Česká správa sociálního zabezpečení

·         Státní úřad inspekce práce

 

Proto jsme připravili příručku, která pomůže objasnit základní otázky nejčastějších kontrol. Příručka je pro lepší orientaci rozdělená na jednotlivé kontroly.

Vypracoval Odbor legislativy, práv a analýz