V Mladé Boleslavi se konala konference Národní soustavy kvalifikací se zaměřením na automobilový a strojírenský průmysl

07.06.2012

Jak zaměstnavatelé využívají Národní soustavu kvalifikací v praxi? Jaký význam mají sektorové rady? Jakým způsobem získat pracovníky nedostatkových, zejména řemeslných a technických profesí? Tyto a mnohé další otázky byly tématem konference Národní soustava kvalifikací – praktický nástroj pro řešení nerovnováhy na trhu práce, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. června 2012 v Mladé Boleslavi. Konferenci pořádalo konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti Trexima, s.r.o.

Účastníky konference přivítal Vladimír Hanáček, rektor Vysoké školy Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav. Odborné konference se zúčastnil i Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky, která je lídrem konsorcia realizujícího zakázku NSK 2 Národního ústavu pro vzdělávání. „Trh práce v České republice se neustále potýká s problémy v oblasti nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a to napříč všemi obory. Dle aktuálních průzkumů a statistik se tento nedostatek značně týká i automobilového průmyslu. Cílem je tak mimo jiné zvýšení informovanosti HR manažerů, kteří musí v dané problematice pomoci především,“ zmínil v rámci úvodu Petr Kužel. Připomněl také, že kvalifikace Národní soustavy kvalifikací plně vyhovují standardům Evropského rámce kvalifikací (EQF).

O propojení a souvislostech Národní soustavy kvalifikací pohovořil i Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Naším zájmem je podílet se na vytvoření důvěryhodného a efektivně fungujícího kvalifikačního systému, který pružně reaguje na potřeby trhu a práce a požadavky našich podniků. Díky projektu NSP a NSK máme možnost prosadit požadavky praxe do nabídky celoživotního vzdělávání,“ uvedl Zdeněk Liška. Dále zmínil společný zájem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci konsorcia usilovat o novelu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve smyslu bližšího provázání s živnostenským zákonem. „Chceme výrazně přispět, a díky našim aktivitám se to i daří, aby zaměstnavatelé a podnikatelé měli lepší možnost dostat se k odborně vzdělaným pracovníkům,“ dodal.

V první přednášce se Jaromír Janoš, manažer zakázky NSK 2, Trexima spol. s r. o. zabýval Sektorovými radami a podrobněji seznámil účastníky konference s touto problematikou. V těchto radách, kterých je celkem 29, zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů a také odborníci z praxe vytvářejí popisy profesí a kvalifikací podle současného stupně výrobních technologií a požadavků na jejich zvládnutí pracovníky. V tuto chvíli je schváleno již téměř 300 kvalifikací, které byly od začátku designovány tak, že vyhovují i evropskému rámci kvalifikací. „Uvítáme zájem odborníků o spolupráci se sektorovými radami – kontaktujte nás, například prostřednictvím webových stránek www.narodni-kvalifikace.cz,“ vyzval ve své přednášce Jaromír Janoš, který dodal: „Zaměstnavatelé – nečekejte na absolventy středních škol a učebních oborů. Těch bude navždy málo.“


V následujícím bloku přednášek o uplatňování NSK v praxi a o práci zaměstnavatelů v sektorových radách vystoupili za Škoda Auto a.s. Jana Hakenová, HR Planung a Václav Pospíšil, koordinátor odborného výcviku SOUs, Škoda Auto a.s. Vysoká škola. Dále pak své poznatky z praxe přednesli i Iveta Valentová, HR manažer, ABB s.r.o. a Tomáš Vlček, personální ředitel AERO Vodochody a.s.

V závěrečném vystoupení Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky, promluvil o dosavadních zkušenostech ze zavádění Národní soustavy kvalifikací do praxe v souvislosti s požadavky současného vývoje trhu práce. „Pro nás jako zaměstnavatele je klíčové, že díky NSK víme, jaké schopnosti a dovednosti absolventi či uchazeči o práci mají, máme také možnost to kdykoliv ověřit. Národní soustava kvalifikací v závislosti na vývoji technologií nabízí možnost nechat vyzkoušet a přezkoušet, co zaměstnanec umí a zda nové technologie zvládá.“ Zdeněk Somr rovněž ocenil klíčovou roli, kterou ve vytváření systému hraje Národní ústav odborného vzdělávání.

FOTOGALERIE

VIDEOGALERIE

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/