Úspěšný projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko – Polské hospodářské spolupráce“

24.11.2011

Již více než 3 000 podnikatelům pomohl projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko – Polské hospodářské spolupráce“, který všestranně podporuje byznys podnikatelů obou států v příhraničí po celé délce společné hranice. Projekt realizuje Hospodářská komora České republiky, a to v rámci Operačního programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 13.”
Cílem projektu je vytvořit síť Kontaktních center pro podnikatele, organizace i občany u projektových partnerů, standardizovat jejich činnost a přispět k zvýšení hospodářského rozvoje a obchodní výměny mezi oběma zeměmi.

„Tento projekt je pro podnikatele z obou zemí velmi přínosný a věřím, že i v novém programovacím období EU bude možnost získat podporu pro takovýto druh spolupráce. Projekt je důkazem, že vzájemné hranice dnes v Evropě představují spíše administrativní čáru, než skutečnou hranici v obchodních a jiných vztazích. Jsem také velkým optimistou pokud jde o budoucí rozvoj česko-polských ekonomických vztahů, Polsko je klíčový obchodní partner naší země a potenciál pro posilování spolupráce je obrovský. Musíme však společně pracovat, aby se tyto kontakty dále rozšiřovaly a upevňovaly, protože je to ku prospěchu obou stran. Hospodářská komora ČR v tomto směru dělá mnohé,” oceňuje podporu společných česko-polských aktivit prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Upozorňuje, že Hospodářská komora ČR jako nejvýznamnější podnikatelská organizace v naší zemi dlouhodobě spolupracuje s polskými partnery, zejména s Polskou obchodní komorou, a to i v rámci Evropské komorové sítě Eurochambres, nebo Visegrádské čtyřky. Je též pozitivní, že mezi priority právě probíhajícího polského předsednictví v EU patří také podpora růstu a aktivní podpora prohloubení jednotného trhu a odstranění překážek, které brání využití jeho potenciálu, a že polské předsednictví věnuje velkou pozornost i malým a středním podnikům.

Projekt „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko – Polské hospodářské spolupráce“, který odstartoval 1. května 2009 a bude probíhat do 30. dubna 2012, je realizován v pohraničních oblastech po celé více než 760 km délce česko-polské hranice, na polské straně pak v kraji Jeleniogórsko-wałbrzyském. Díky němu vzniklo celkem sedm Kontaktních center (čtyři na českém a tři na polském území), které od 1. září 2009 slouží k efektivní spolupráci mezi jednotlivými partnery projektu a nabízí podnikatelům tyto služby:

  • Zprostředkování obchodních kontaktů, poptávek a nabídek podnikatelů a jejich evidence
  • Poskytování informací a poradenství (legislativní, dotační, …)
  • Pomoc při zakládání firem či poboček
  • Organizace odborných seminářů, workshopů, konferencí, veletrhů

 

 

Do projektu je zapojeno celkem osm partnerských organizací: Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje, Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou a Jeseníku a dále Krkonošská agentura pro regionální rozvoj, Kladská průmyslová a obchodní komora, Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Swidnici.

  

Za celou dobu realizace projektu bylo zorganizováno přes 100 akcí, kterých se zúčastnilo více než 3 000 osob. Díky projektu se zintenzivnila hospodářská a obchodní spolupráce mezi oběma tradičními ekonomickými partnery a došlo k navýšení obchodní výměny zboží.

„Obchodní vztahy České republiky s Polskem se v posledních letech utěšeně rozvíjejí. Tento severní soused, s nímž nás pojí bohatá historie vzájemných kontaktů i dlouhá společná hranice, je v současnosti třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Polsko pro české firmy představuje obrovský a velmi perspektivní trh, který jde ekonomicky dopředu, navíc je to jazykově i kulturně blízký národ. Prostor pro posílení vzájemné obchodní výměny je např. v potravinářství, strojírenství, textilnictví, ale i nábytkářství, hračkářství, či zahradnictví,” říká Jan Březina, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Anna Olszewska, generální konzulka Polské republiky v Ostravě potvrzuje, že „Česká republika patří k nejdůležitějším hospodářským partnerům Polské republiky a stálý nárůst vzájemných obchodních obratů má reálný vliv na polsko-českou spolupráci v regionu. Tím jsou udržovány solidní základy k utužování silných spojení a rozvíjení spolupráce k propagaci společných zájmů na mezinárodním fóru. Dále je třeba podtrhnout význam a aktivity příhraničních regionálních obchodních komor, které se svou činností také podílejí na zvyšování tempa obchodního růstu mezi našimi sousedícími zeměmi.“

Oskar Mužíček, ředitel Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou dokládá úspěšnou realizaci projektu a vzájemné spolupráce následujícím příkladem: „Firma ART METAL CZ s.r.o., výrobce a prodejce historického, současného i moderního veřejného osvětlení, včetně městského mobiliáře, je rodinnou firmou, sídlící v Jablonci nad Nisou a úzce spolupracující s obdobnou firmou v Polsku. Díky workshopu, který byl realizován v rámci projektu a následným zprostředkovaným jednáním se starosty polských měst – např. Łódż, Zielona Góra, Pszczyna, Łeba – se firmě otevřely dveře k dalším obchodům a některá města s firmou uzavřela kontrakty. Firma ART METAL CZ s.r.o. je tak jednou z mnoha, kterým projekt konkrétně pomohl v rozvoji podnikání.“

Jednou z aktivit, která se koná díky projektu, je Česko-polské kooperační fórum – mezinárodní konference a dvoustrané jednání českých a polských firem, které Ostrava hostí 24.11. 2011. Cílem této akce je podpora hospodářské spolupráce obou zemí, a to podáním aktuálních informací o vzájemných obchodních vztazích, odborným výkladem na téma faktických dopadů právních předpisů na vzájemný obchod a dále formou dvoustranných jednání mezi firmami z obou zemí, vč. odborných právních konzultací. Další informaci o akci včetně seznamu přihlášených firem jsou k dispozici na www.khkmsk.cz/akce/konference-workshopy/cesko-polske-kooperacni-forum-mezinarodni-konference-a-dvoustranna-jednani-firem.aspx

Více o projektu „Vytvoření sítě Kontaktních center Česko – Polské hospodářské spolupráce“ a jeho službách lze nalézt na www.podnikanivpolsku.info, kde kromě jiného mohou firmy z obou zemí bezplatně zveřejňovat své nabídky a poptávky po zboží a službách a jejichž prostřednictvím lze snadno vyhledat i potenciální obchodní partnery na obou stranách hranice.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/