Technika pro mládež: V Jihomoravském kraji proběhlo Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl

14.06.2016

Pod záštitou Hospodářské komory ČR a MPO v pátek 10. června proběhlo Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016. Akce se konala ve dvoraně Centra brněnského VUT a účastnila se ho například ministryně Kateřina Valachová z MŠMT ČR i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Nově vybudovaný vědeckotechnický parku VIDA! science centrum Brno, vědeckotechnický parku TITC či Biology Park Brno se snaží o popularizaci vědy a techniky mezi mládeží nejen Jihomoravského kraje. Jejich snaha o přiblížení vědy dětem byla na Fóru techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 nejednou oceněna. Záměrem této konference bylo totiž především přispět k rozvoji návaznosti jednotlivých stupňů vzdělávání a zvýšit zájem dětí od mateřských až po vysoké školy o technické obory.

Znovu totiž jednání odborníků potvrdila, že nedostatek zájemců o studium technických oborů je složitý celospolečenský problém. Školy a školské orgány jej však nemohou bez pomoci samostatně vyřešit. Účastníci konference především upozorňovali na to, že i přes snahy a úsilí středních odborných škol a učilišť se stále ještě nedaří zvýšit počty jejich studentů natolik, aby byla zaplněna potenciální volná pracovní místa firem.

Všichni účastníci se nakonec shodli na tom, že by podobná jednání měla pokračovat a že by se ze setkání v dalších letech měla stát tradice. Konference se zúčastnilo celkem 140 účastníků z řad firem, které spolupracují se středními odbornými školami v rámci odborné praxe, zástupci základních i středních odborných škol a jejich zřizovatelů a představitelé v Jihomoravském kraji.

/jak-na-firemní-a-osobní-linkedIn-hospodarska-komora/