Tajemník úřadu HK ČR Vladimír Šiška k pořádání konferencí „EU fondy z pohledu podnikatele“

30.04.2007

Na sklonku loňského roku zpracovávala Hospodářská komora průzkum, který sledoval, nakolik jsou podnikatelé v České republice v porovnání s podnikateli dalších zemí Evropské unie optimističtí či pesimističtí ve svých vyhlídkách pro rok 2007. Ačkoli firmy, které se průzkumu zúčastnily za Českou republiku, patřily spíše ke skeptikům a ve svých vyhlídkách byly velmi opatrné, věřím, že tento rok bude pro naši ekonomiku opět znamenat další růst. Nakonec jej předznamenávají aktuální výsledky, kdy ekonomika roste meziročně o více než šest procent.

Na sklonku loňského roku zpracovávala Hospodářská komora průzkum, který sledoval, nakolik jsou podnikatelé v České republice v porovnání s podnikateli dalších zemí Evropské unie optimističtí či pesimističtí ve svých vyhlídkách pro rok 2007. Ačkoli firmy, které se průzkumu zúčastnily za Českou republiku, patřily spíše ke skeptikům a ve svých vyhlídkách byly velmi opatrné, věřím, že tento rok bude pro naši ekonomiku opět znamenat další růst. Nakonec jej předznamenávají aktuální výsledky, kdy ekonomika roste meziročně o více než šest procent.

 

Faktem je, že hlavními tahouny zvyšování HDP jsou velké firmy, většinou ze sektoru zpracovatelského průmyslu, které dokázaly vyžít potenciálu jednotného trhu. Tyto společnosti také ve zmíněném průzkumu patří k těm optimističtějším z našich firem. Na hrubém domácím produktu se ale čím dál tím výrazněji podílí sektor malých a středních podniků, a právě těm brání v dalším rozvoji nejen na jednotném trhu některé objektivní překážky. Ty je třeba postupně odstraňovat a dále podporovat další rozvoj drobného a středního podnikání v ČR.

 

V nadcházejícím rozpočtovém období EU (2007 – 2013) se českým firmám naskytuje příležitost pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů, která už se pravděpodobně nebude opakovat. Semináře, které o nabízených možnostech budou informovat malé a střední firmy z celé republiky, připravila Hospodářská komora s Unií malých a středních podniků a dalšími partnery. Série konferencí přináší řadu užitečných rad a informací, jak by měly firmy postupovat, doporučení, v čem být obezřetný, kde být precizní, co nepodcenit a naopak, které oblasti není nutné přeceňovat.

 

Zaměřili jsme svoji pozornost na malé a střední podnikatele z mnoha dobrých důvodů. Jedním z nich je fakt, že oproti velkým firmám tento sektor podnikání má řadu nesporných plus. Malé a střední firmy mají větší předpoklady k tomu, aby vytvářely dlouhodobá pracovní místa. Stejně tak jsou pohotové v oblasti rozvoje technologií, a navíc ve velké většině zůstávají tam, kde vznikly. Na rozdíl od nadnárodních společností, které jsou při jakékoli změně podmínek velmi flexibilně schopny přemístit své aktivity do jiných zemí. Je tedy v zájmu našeho hospodářství, aby sektor malých a steřdních dlouhodobě prosperoval a podílel se na tvorbě celkovém HDP České republiky čím dál vyšší měrou.

 

Při čerpání prostředků ze strukturálních fondů bychom se měli zaměřit na rozvoj oblastí jako je vzdělávání, inovace, výzkum a vývoj. Prostředky pro ČR by měly být použity k dlouhodobému nastartování znalostní ekonomiky, ta by neměla být výsadou velkých firem.

 

Česká republika musí stavět na lidských kapacitách a umu pracovníků. Z mého pohledu jsou naprosto nejdůležitější a prioritní oblast lidských zdrojů a přípravy odborníků. Další prioritou je určitě rozvoj infrastruktury jako základního předpokladu rozvoje ekonomiky. Na straně státu je pak nutná podpora formou maximálně zjednodušených administrativních nároků pro podávání podnikatelských projektů.

   Vladimír ŠiškaTajemník úřadu HK ČR

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/