Šetření EUROCHAMBRES mezi 50 tisíci podniky v Evropě: Rostou obavy z nedostatku kvalifikované pracovní síly

08.11.2017 Karina Kubelová, Miroslav Diro

Evropské podniky jsou ve výhledu pro rok 2018 ve velké míře optimistické. Jejich očekávání v oblasti prodeje, zaměstnanosti a investic jsou na vzestupu, v Evropě ale rostou také obavy z nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. To jsou hlavní zjištění šetření Evropské asociace obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES) pod názvem 2018 Economic Survey (EES 2018), do kterého se zapojilo více než 50 tisíc podniků z 23 zemí.

Ve srovnání s celkovými výsledky šetření, kam každoročně za Českou republiku přispívá svými daty Hospodářská komora, jsou očekávání českých podniků pro rok 2018 více optimistická než ve zbytku Evropy. Tuzemské podniky na rozdíl od mnoha jiných v Evropě dopady hospodářské krize neřeší a ani domácí a zahraniční poptávka jim starosti příliš nedělá. Problémem je ale nedostatek kvalifikované pracovní síly, který jako překážku podnikání vnímá český byznys intenzivněji než zbytek Evropy.

Na 1700 hospodářských komor sdružených v EUROCHAMBRES se obává, že celkově pozitivní výhled na rok 2018 bude oslaben, pokud se nesoulad nabízených dovedností s poptávkou nebude účinně a rychle řešit. Podniky jsou připraveny nabídnout práci, ale toto šetření ukazuje, že hledání pracovníků s odpovídajícími dovednostmi je stále obtížnější. To škodí jak hospodářsky, tak společensky. Zapotřebí bude větší mobilita na trhu práce v celé EU, zkvalitnění učebních programů a odborného vzdělávání a lepší interakce mezi školstvím a byznysem.

Klíčová zjištění EES 2018:

  • Nedostatek kvalifikovaných pracovníků patří už mezi druhou nejintenzivněji vnímanou bariéru rozvoje podnikání v roce 2018. V loňském roce figurovala na čtvrtém místě. V České republice se jedná již třetí rok v řadě o překážku číslo jedna.
  • Vidinu brexitu uváděli nejčastěji jako překážku podnikání irské podniky, ve většině zemí zapojených do šetření byla tato hrozba hodnocena jako mnohem slabší. V České republice je hrozba dopadů brexitu na podnikatele zcela okrajová, jako překážku rozvoje svého podnikání ji uvedlo pouhé jedno procento podniků.
  • Očekávání ohledně domácích prodejů se ve srovnání s loňským rokem mírně zvýšila. Zdá se ale, že pro řadu podniků zůstávají zdrojem nejistoty, protože domácí poptávka je jednou z hlavních výzev pro příští rok. V české verzi šetření se domácí poptávka umístila až na šesté místo rizik za náklady na pracovní sílu, regulatorní zátěž nebo ekonomické a politické podmínky.
  • Výhled vývozu v rámci EU i mimo ni je vyšší než v roce 2017, a to navzdory trvale nejisté geopolitické situaci. Stejný trend vykazují i výsledky české verze šetření.
  • Nábor zaměstnanců má v příštím roce poprvé překročit úroveň předkrizového období. Čeští podnikatelé rovněž plánují nabírat další zaměstnance, ale v situaci, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v celé EU, je tento cíl značně komplikovaný.
  • Investice mají pokračovat ve vzestupném trendu, což odráží zlepšení podmínek financování a přetrvávající nízké úrokové sazby. Podnikatelé v České republice plánují v příštím roce masivně investovat do technologií a robotizace, což souvisí úzce i se situací na trhu práce.

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor zastupuje více než 20 milionů podniků v Evropě – z nichž 98 % tvoří malé a střední podniky – prostřednictvím členů v 43 zemích a evropské sítě 1700 regionálních a místních komor. Hospodářská komora ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

EUROCHAMBRES Economic Survey 2018 – Infografika: https://bit.ly/2lWMRvO

EUROCHAMBRES Economic Survey 2018 – Analýza výsledků: https://bit.ly/2j61EU2

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-workshop-pro-zacatecniky-i-nesmele-hospodarska-komora/