Role elektronické komunikace v obchodních vztazích sílí

15.04.2011

Skončilo 17. sympozium EDI (FACT a eB)- Pokrok nelze zastavit. Aby českým firmám neujel vlak a udržely si mezinárodní konkurenceschopnost, musí neustále sledovat své náklady a v maximální míře zefektivňovat podnikové procesy. A právě možnostem procesy v obchodních vztazích mezi firmami navzájem i mezi firmami a státem výrazně usnadnit, zlevnit a zefektivnit prostřednictvím různých způsobů elektronické komunikace bylo věnováno dvoudenní 17. Sympozium EDI (elektronická výměna dat), které skončilo v pátek 15.4.

Tuto odbornou konferenci uspořádal Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě (FITPRO) pracující při Hospodářské komoře České republiky, ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci při Vysoké škole ekonomické. Záštitu této akci udělil místopředseda vlády a ministr vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Účastníci sympozia se mj. shodli, že stále větší část komunikace mezi firmami navzájem i mezi firmami a státem probíhá elektronickou cestou, v mnoha oblastech již výrazně přesahuje 50% a ve vztahu mezi některými výrobci či prodejci a jejich subdodavateli je nad 90 %.

„Jsem přesvědčen o tom, že firmy mohou prostřednictvím elektronické komunikace hodně ušetřit. Odhady jsou různé, ale jestliže transakční náklady na vyřízení obchodního případu se pohybují v rozmezí 5-10 % z ceny zboží, tak z toho je možné pomocí elektronické, výměny dat a využívání souvisejících služeb ušetřit významné částky. Velmi perspektivní je zejména elektronická fakturace, české firmy v tomto mají výhodu, že infrastruktura pro elektronickou komunikaci je v Česku, na rozdíl od některých jiných zemí, na vysoké úrovni. Zapotřebí je ještě větší rozšíření vysokorychlostního internetu a celkové zvýšení tzv. počítačové gramotnosti. Dnes již jsou na trhu moderní a finančně dostupné aplikace a služby, které firmám umožňují snadno a levně elektronicky komunikovat a nahrazovat tak papírové obchodní dokumenty, jako jsou objednávky, kontrakty, celní, dopravní i daňové doklady (zjednodušené i faktury). Hovoříme přitom jak o klasickém EDI, tak o technologiích XML a web aplikacích, “ vysvětluje předseda FITPRO Alexander Šafařík-Pštrosz.

 

Více než 80 podnikatelů, manažerů, představitelů veřejných institucí, dodavatelů informačních technologií a odborníků na ICT včetně hostů ze zahraničí na sympoziu diskutovalo o takových tématech, jako je Cloud computing, datové schránky a základní registry, e-Customs, elektronická výměna dat, legislativa E-fakturace, formát IS DOC v praxi, právní aspekty elektronické komunikace, spory o domény a IT spory, ADR řízení (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

pro úhradové spory ve zdravotnictví, ICT jako faktor konkurenceschopnosti, či elektronickém přístupu k českým technickým normám.
Na sympoziu vystoupila řada zajímavých a erudovaných hostů: např. prezident České společnosti pro systémovou integraci Jiří Voříšek, Petr Kuchař z ICT Unie, nezávislý konzultant Jiří Peterka, přední experti ministerstva vnitra Petr Říha, Denis Gibadulin a Aleš Špidla, z Generálního ředitelství cel Martin Podveský a ze zahraničí pánové Jörg Walther z ODETTE International a Mario Apostolov z EHK OSN.

„Zejména u laické veřejnosti, ale i u části odborné, stále mnohdy přetrvává jakási představa, že papírový doklad je bezpečnější a elektronické formy musí být složitě zabezpečeny pro jejich autenticitu a integritu. To již dnes ale není pravda. Elektronická výměna dat je dnes bezpečnější než ta klasická prostřednictvím papíru, protože svá data můžete zabezpečit v různých úrovních. Ale hlavně, v řadě aplikací žádné složité zabezpečení není v praxi potřebné a je pouze na překážku elektronické komunikace,“ doplňuje předseda FITPRO Alexander Šafařík-Pštrosz.

„Moderní informační infrastruktura je jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti dané ekonomiky. A na tom musí pracovat státní správa ruku v ruce se soukromým sektorem. Proto si myslím, že ministerstvo vnitra udělalo v minulosti dobře, když ve veřejné správě rozjelo projekt datových schránek, Czech Pointů a vůbec celé e-Government. Je pozitivní, že právě podpora ICT infrastruktury v České republice a budování vysokorychlostního internetu patří v současnosti mezi priority ministerstva průmyslu a obchodu, s nímž na projektech usnadňujících elektronickou komunikaci úzce spolupracujeme. Obíhat mají skutečně data, informace, ne lidé. Šetří to čas, energii a v neposlední řadě i peníze,“ uzavírá Ondřej Novák, člen představenstva Hospodářské komory České republiky a místopředseda FITPRO.

Prezentace jednotlivých vystoupení ze 17. sympoziu EDI jsou dostupné na webových stránkách věnovaných sympoziu 

Konkrétní aktivity FITPRO je možné sledovat na www.komora.cz/fitpro.  

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/