V roce 2018 vzroste HDP o 3,6 procenta. Mzdy se zvýší o 8,6 procenta, masivně se bude investovat do robotů

06.11.2017 Miroslav Diro, Karina Kubelková

Hospodářská komora dnes představila novou pravidelnou aktivitu – bude vydávat kompletní sadu makroekonomických dat pod názvem Komorová národohospodářská prognóza. Dle této predikce se bude tuzemské ekonomice dařit i v příštím roce, kdy růst dosáhne 3,6 procenta. Růst HDP ale bude brzděn nedostatkem kvalifikované pracovní síly.

Ekonomické oživení v eurozóně se projeví ve vyšší zahraniční poptávce a bude táhnout naši ekonomiku spolu s robustní a dominantní domácí poptávkou. Hlavní bariéra růstu současnosti – nedostatek kvalifikovaných sil – se projeví ve výrazném nominálním růstu mezd ve výši 7,4 % letos, a dokonce 8,6 % v roce 2018.

„I vzhledem k vyždímanému trhu práce budou firmy v příštím roce výrazněji než letos investovat, a to především do nových technologií a robotizace,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Růst fixních investic bude činit významných 5,7 % letos a 5,3 % v příštím roce, což se především v následujících letech projeví ve svižnějším růstu produktivity práce a v opětovném pokračování v konvergenci k vyspělým zemím eurozóny.

„Zrychlující se mzdový růst zvětšuje proinflační rizika, která jsou hlavním důvodem pro aktuální zvyšování sazeb ČNB. I v následujícím období bude ČNB zřejmě pokračovat v utahování měnové politiky prostřednictvím zvyšování sazeb. Intenzitu růstu sazeb však bude brzdit uvolněná měnová politika ECB,“ podotkl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Právě s experty České spořitelny Hospodářská komora spojila síly při využití jejich technického instrumentária v podobě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy.

Vývoj se dle Komorové prognózy neobejde bez výrazného zrychlení inflace, která se i přes růst úrokových sazeb bude v roce 2018 pohybovat na horní hranici inflačního pásma ČNB, tedy kolem 3 procent.

Každá Komorová prognóza bude obsahovat speciální aktuální téma – tentokrát jím byla analýza stavebnictví, kterou prezentoval poradce prezidenta Hospodářské komory Petr Zahradník. „Stavebnictví patří v posledních zhruba deseti letech k těm odvětvím, kterým se ne tak úplně daří. Je to dáno zejména vnějšími okolnostmi a dopady ze strany veřejného sektoru. Na vině je také paralyzované územní řízení i velmi komplikované stavební povolování,“ uvedl Zahradník. Také výsledky této analýzy naleznete v příloze.

Komorová národohospodářská prognóza
(Czech Chamber of Commerce Economic Forecast)
6. 11. 2017

UKAZATEL 2014 2015 2016 2017F 2018F
Vybrané složky poptávky (meziročně)          
HDP (s.c.%) 2,7 5,4 2,5 4,5 3,6
Spotřeba domácností (s.c.%) 1,8 3,8 3,6 4,5 4,1
Fixní Investice (s.c.%) 3,9 10,4 -2,5 5,7 5,3
Export (s.c.%) 8,7 6,2 4,3 7,1 7,1
Import (s.c.%) 10,1 7,0 3,1 6,2 8,2
Příspěvky k růstu HDP (procentní body)
Spotřeba domácností (s.c.) 0,9 1,8 1,7 2,1 2,0
Fixní Investice (s.c.) 1,0 2,6 -0,6 1,5 1,5
Vláda (s.c.) 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Čistý export (s.c.) -0,5 -0,2 1,1 1,2 -0,2
Zásoby (s.c.) 1,1 0,8 0,0 -0,7 -0,1
Průmysl a maloobchod (meziročně)
Průmysl (s.c.%) 5,0 4,8 2,9 5,0 3,5
Maloobchod (%) 2,9 6,3 5,7 5,1 4,7
Veřejné rozpočty (meziročně)
Saldo veřejných rozpočtů (% HDP, ESA2010) -1,9 -0,6 0,7 0,4 0,1
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -1,8 -1,4 1,3 0,3 -0,2
Dluh vládního sektoru (% HDP) 42,2 39,9 36,8 34,5 32,6
Trh práce a mzdy
Míra nezaměstnanosti (%), roční průměr 6,2 5,1 4,0 3,1 3,1
Podíl nezaměstnaných osob dle MPSV (%), roční průměr 7,7 6,5 5,5 4,3 4,1
Nominální mzdy (%), meziročně 2,3 3,2 3,7 7,4 8,6
Reálné mzdy (%), meziročně 2,0 2,8 3,0 5,0 5,8
Vývoj cen (meziročně)
CPI inflace (%) 0,4 0,4 0,7 2,4 2,9
Jádrová inflace (%) 0,5 1,2 1,2 2,3 3,0
Vnější vztahy
Obchodní bilance (mld. CZK, národní pojetí) 146 131 164 130 115
Obchodní bilance (% HDP) 3,4 2,8 3,4 2,6 2,2
Běžný účet (mld. CZK) 7,8 11,3 52,6 45 35
Běžný účet (% HDP) 0,2 0,2 1,1 0,9 0,7
Měnové podmínky (roční průměr)
CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,4
CZK/USD 20,8 24,6 24,4 23,4 21,4
2W repo sazba (%) 0,05 0,05 0,05 0,17 0,94

 

20171106_Komorová národohospodářská prognóza

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/