Průzkum Hospodářské komory ČR: firmy jsou proti přijetí eura

20.10.2011

Do jaké míry ovlivňuje samostatná koruna byznys českých firem a jak se podniky dívají na případné zavedení přijetí eura Českou republikou? To jsou témata aktuálního průzkumu, který mezi svými členskými firmami v těchto dnech uskutečnila Hospodářská komora České republiky. Do průzkumu se zapojilo celkem 906 členských firem ze všech regionů a všech velikostí, včetně OSVČ.

„Výsledky průzkumu dokládají, že většina českých firem, zejména těch malých a středních, nesouhlasí s přijetím eura v naší zemi. Je evidentní, že se obávají vývoje situace v eurozóně, která v současnosti spíše hledá další spoludlužníky. Eurozónu již nelze považovat za oblast ekonomické stability, ale za oblast, která má velké problémy jak vyřešit zadlužení a nedostatečnou výkonnost některých svých členů. Korunu a náš monetární trh firmy považují za stabilní prověřené hodnoty, bezpečný přístav, který se v dobách nejistoty osvědčil a kterého je lepší se v časech nestability držet, byť za cenu možná o něco vyšších nákladů na měnové operace a o trochu vyššího rizika měnových výkyvů,“ okomentoval výsledky průzkumu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Upozornil přitom, že průzkum ukázal jistou odlišnost postojů velkých firem k euru. „Přijetí eura chtějí většinou velké firmy, které jsou ekonomicky daleko více provázány s eurozónou. Většina z nich však zastává názor, že by se tak mělo stát až v horizontu pěti a více let. Navíc tři čtvrtiny velkých podniků uvedlo, že se jejich výdaje na zajištění proti výkyvům kurzu koruny za posledních 18 měsíců nezměnily,“ doplnil prezident Petr Kužel.

 

Existence samostatné české měny pozitivně ovlivňuje podnikání téměř třetiny (31 %) tuzemských firem, naopak 21 % respondentů uvedlo negativní vliv. Zbylých 48 % respondentů uvedlo, že existence koruny jejich podnikání nijak neovlivňuje.

S přijetím eura v České republice nesouhlasí plných 55 % firem, naopak souhlasí jen 31 %. Pro přijetí eura jsou hlavně velké firmy – 48 % z těch, které se zapojily do průzkumu, naopak z malých firem souhlasí s přijetím eura jen 26 %. Pokud se zaměříme na odvětví ekonomiky, tak většina firem působících ve strojírenství je pro přijetí eura (53 % pro, 35 % proti), naopak zcela opačný postoj zaujímají firmy ve stavebnictví (63 % proti přijetí, 19 % pro přijetí) a obchodě (67 % proti přijetí, 21% pro).

Jste pro přijetí eura? Ano Ne
Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování 4 10
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu 5 4
Doprava, skladování a spoje 9 9
Ekonomické, právní poradenství a technické poradenství 6 41
Obchod 24 78
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 9 44
Potravinářský průmysl 5 10
Stavebnictví 30 100
Strojírenství, elektrotechnika 113 74
Telekomunikace a Informační technologie 11 23
Textilní, oděvní a obuvní průmysl 10 14
Těžba nerostných surovin 2
Ubytování a stravování 10 20
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 2 7
Vzdělávání, kulturním zábavní a rekreační činnost 13 18
Zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti 1 8
Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 4
Zpracovatelský průmysl (papír, dřevo, chemie, farmacie) 26 29
Celkový součet 280 495

Provedený průzkum umožňuje také srovnat odpovědi firem dle regionů České republiky:

Jste pro přijetí eura? Ano Ne
Hlavní město Praha 23 49
Jihočeský 37 46
Jihomoravský 42 76
Karlovarský 8 24
Královéhradecký 14 27
Liberecký 10 23
Moravskoslezský 17 30
Olomoucký 15 30
Pardubický 27 25
Plzeňský 10 25
Středočeský 22 41
Ústecký 16 35
Vysočina 19 39
Zlínský 20 25
Celkový součet 280 495

Firmy, které jsou pro přijetí eura, se ve svém názoru jak rychle by se tak mělo stát, rozdělily rovnoměrně na třetiny – podle jedné části by se tak mělo stát co nejrychleji, podle další skupiny v horizontu pěti let a konečně zbylá třetina uvedla, že v horizontu deseti let.

 

Průzkum dokládá, že současná krize eurozóny zásadně ovlivnila názor firem na otázku přijetí eura. Uvedlo to téměř 2/3 respondentů, z nichž samozřejmě u drtivé většiny – 95 % – se jednalo o vliv negativní. Jen 30 firem (tj. 5 % z respondentů) v průzkumu uvedlo, že současná krize eurozóny jejich názor na přínos společné měny euro ovlivnila pozitivně.

Průzkum zkoumal také otázku nárůstu či poklesu výdajů firem na zajištění proti výkyvům kurzu koruny. U většiny podniků (71 %) se výdaje během posledních 18 měsíců nezměnily, což platí jak pro velké firmy (76 %), tak střední (73 %) i malé (71%). Výdaje na kurzové zajištění se naopak v uvedeném období zvedly u 27 % firem.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/