Prezident HK ČR přijal filipínského ministra financí

26.03.2013

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) přijal dne 26. března 2013 filipínského ministra financí Cesara V. Purisima. Stalo se tak za přítomnosti filipínské velvyslankyně v Praze Evelyn Austria-Garcia a předsedy Česko-filipínského smíšeného hospodářského výboru při Zahraniční sekci HK ČR Břetislava Skácela, který je mj. Honorárním konzulem Filipínské republiky v ČR.

Obě zúčastněné strany se již v úvodu setkání shodly na tom, že vzájemná obchodní spolupráce mezi ČR a Filipínskou republikou je dlouhodobě na dobré úrovni. „Hospodářská komora České republiky vnímá filipínský trh jako velmi perspektivní, jedná se o trh s 600 miliony spotřebiteli. HK ČR navíc již v minulosti na Filipíny vypravila několik úspěšných podnikatelských misí. Platformou pro spolupráci podnikatelů je Česko-filipínský smíšený hospodářský výbor zřízený v rámci Zahraniční sekce HK ČR, jehož cílem je usnadňovat získávání kontaktů pro české firmy na Filipínách a naopak. Jakákoliv spolupráce s filipínskou stranou by se však neobešla bez podpory filipínské velvyslankyně v Praze, které si velmi vážíme,“ zmínil v úvodu prezident Kužel. Na slova prezidenta HK ČR navázal filipínský ministr financí. „Filipíny jsou bránou do jihovýchodní Asie. Jedná se o jednu z největších hospodářských zón na světě, která má českým podnikům mnoho co nabídnout a to jak v dopravě, tak i v infrastruktuře, energetice, tedy co se obnovitelných zdrojů týče, a zajímavá pro české firmy může být i oblast vodohospodářství,“ reagoval ministr Cesar V. Purisim. Slova ministra doplnil prezident HK ČR, který dále zmínil důležitost technologií a IT.

Filipínský ministr se s prezidentem HK ČR shodl na potřebě podpory rozvoje cestovního ruchu, který je jak pro českou, tak i filipínskou stranu velmi zajímavým byznysem. V rámci pracovního setkání byla rovněž vyzdvihnuta potřeba podpory přímého leteckého spojení mezi Prahou a Manilou, která by vzájemné obchodní výměně rovněž pomohla. Závěrem jednání se filipínský ministr financí s prezidentem Kuželem shodli na jasném úkolu pro ČR i Filipíny, kterým je vytvoření společného webového portálu se vzájemnou prezentací aktuálních hospodářských informací a konkrétních obchodních příležitostí v obou zemích, jehož předmětem by bylo zvyšování povědomí o ČR na Filipínách a naopak s cílem zasáhnout nejen české firmy, ale rovněž podniky v celé Evropě, zejména v zemích EU.

Prezident HK ČR Petr Kužel již ve čtvrtek 27. března 2013 přijme čínského velvyslance a čínského obchodního radu.

  

  

  

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/