Prezident HK ČR Petr Kužel zahájil sérii pracovních setkání s hejtmany ČR

06.03.2013

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel se v úterý 5. března 2013 setkal s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem.

Za přítomnosti předsedkyně Krajské hospodářské komory Střední Čechy Ivany Chottové byla na setkání diskutována aktuální témata podnikatelů Středočeského kraje a možnosti vzájemné spolupráce Komory a kraje.

Zmíněna byla především problematika dopravy, kdy byla akcentována nutnost zkvalitnění propojení hlavního města Prahy a Středočeského kraje, která mimo jiné přirozeně vyplývá z migrace obyvatel do škol, za prací, kulturou atd. Další zásadní témata, mezi která se mimo jiné řadí i oblast zvyšování kvality vzdělávání včetně nutnosti podpory učňovského školství, zahraniční spolupráce, rozvoje cestovního ruchu společně s životním prostředím, budou řešena prostřednictvím aktivního zapojení členů KHK do výborů a komisí Krajské samosprávy.

Prezident Kužel v rámci pracovního setkání s hejtmanem Řihákem rovněž diskutoval problematiku zákona o veřejných zakázkách. „S panem hejtmanem jsme řešili potřebu technické novely zákona o veřejných zakázkách, který musí být především dobrým pomocníkem podnikatelům a krajům, a nesmí být brzdou celého procesu včetně ekonomiky této země. Pana Řiháka jsem informoval o aktivitě Hospodářské komory České republiky, která společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a předními odborníky z řad advokátů nyní připravuje druhou sadu návrhů změn zákona o veřejných zakázkách. Jsem velmi rád, že stanovisko HK ČR je v naprosté shodě se stanoviskem hejtmana Středočeského kraje,“ řekl prezident Kužel.

Zástupci Komory vyjádřili eminentní zájem o intenzivní spolupráci s Krajem i na projektech vypisovaných státní správou s cíleným dopadem na kraj. „Právě v takové spolupráci vidíme společně s hejtmanstvím jedinečnou možnost uplatnit podnikatelskou odbornost, zkušenost a znalost místního prostředí. Reálné projekty, které svým provedením zůstanou v regionu a budou k jeho prospěchu, je správná míra spolupráce, která byla tímto setkáním zahájena,“ shodli se závěrem prezident Kužel a hejtman Řihák.

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/