Prezident HK ČR Petr Kužel navštívil Jihočeský kraj

09.05.2013

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel dnes 9. května 2013 jednal v rámci série pracovních setkání s hejtmany s Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje. Jednání proběhlo za účasti předsedy Jihočeské hospodářské komory a člena představenstva HK ČR Miroslava Dvořáka.

„S hejtmanem Jihočeského kraje jsme mimo jiné řešili rozvoj dopravní infrastruktury, kdy v případě Jihočeského kraje jde zejména o dopravní tepnu D3, která je rovněž otázkou Středočeského kraje,“ řekl prezident Kužel. Nejen to však považuje Jihočeský kraj za důležité. „Jde nám rovněž i o dostavbu silnice R3 ve směru na Rakousko. Pokud se tento směr podaří vybudovat z české strany, protože na rakouské straně se již tato silnice buduje, půjde o jednu z nejdůležitějších tepen, která napomůže rozvoji výměny zboží a příhraničního obchodu,“ doplnil hejtman Zimola.

Diskutovalo se i palčivé téma potřeby změny zákona o veřejných zakázkách. „Při svých cestách do Rakouska či Německa zjišťuji, že se zde diskutuje o podpoře místně příslušných podnikatelů z regionu při zadávání zakázky, nicméně v ČR je taková podpora podnikání označována za regionální protekcionalismus, a to je, myslím, špatně. Nejlevnější totiž vždy neznamená nejlepší,“ zmínil předseda Dvořák. V rámci této oblasti panovala jednoznačná shoda všech zúčastněných týkající se potřeby změny zákona, který paradoxně snižuje počet veřejných zakázek v ČR.

Došlo i na možnosti podpory místních proexportně orientovaných podnikatelů prostřednictvím doprovodných podnikatelských misí jihočeského hejtmana , který takový druh podpory podnikání podporuje. Závěrem jednání Jiří Zimola ocenil spolupráci s Hospodářskou komorou, a to nejen na celorepublikové, ale i krajské úrovni.

  

 

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/