Předvolební kulaté stoly HK ČR: Podnikatelé diskutovali se zástupci ODS

16.10.2013

Diskuse u kulatého stolu Hospodářské komory České republiky se zástupci politických stran pro nadcházející předčasné volby do Poslanecké sněmovny pokračovala setkáním vedoucích představitelů Občanské demokratické strany v čele s úřadujícím předsedou strany Martinem Kubou a členem výkonné rady ODS Janem Skopečkem se členy představenstva HK ČR v čele s jejím prezidentem Petrem Kuželem a zástupci živnostenských společenstev, sdružení a svazů.

Martin Kuba představil hlavní body programu ODS pro oblast ekonomiky a podnikání, včetně zaměstnanosti, vzdělávání, administrativní zátěže, daňové politiky, dopravy a životního prostředí. Ujistil představitele podnikatelské sféry a HK ČR, že strana jako celek bojuje a napravuje a je rozhodnuta i nadále připravovat a prosazovat zájmy malých, středních i velkých podniků a podnikatelů. Podle jeho mínění Česká republika prošla obdobím ekonomické recese velmi dobře, a na tomto faktu je třeba stavět budoucí rozvoj. Jako doporučení z  volebního programu ODS akcentoval, kromě jiného, neměnit nastavené daňové sazby, upevnit daňovou stabilitu, a tím i stabilitu celého podnikatelského prostředí, pokračovat ve  zlepšování výběru daní, které již přineslo ovoce v podobě snížení státního dluhu poprvé od 90. let.

Martin Kuba na půdě Hospodářské komory dále hovořil o nutnosti redukce státní správy, nejenom kosmetickými úpravami, nýbrž přehodnocením agend, které stát spravovat musí, a které nikoliv. Za velice rizikový faktor označil nezaměstnanost, včetně nezaměstnanosti absolventů škol, a seznámil přítomné s propracovaným modelem ODS jak mladým, kteří ukončí školu, zajistit nástup do zaměstnání, poskytnutím úlev na sociálních odvodech potenciálním zaměstnavatelům.  „Nemůžeme přece dopustit, aby se z této skupiny nezaměstnaných stala ztracená generace…“, prohlásil M.Kuba. ODS se rovněž zajímá i o situaci matek s malými dětmi. Tato skupina žen by při návratu do zaměstnání uvítala částečné pracovní úvazky. ODS navrhuje model, jak zaměstnáváním těchto žen daňově ulevit zaměstnavatelům.

Prezident Petr Kužel poukázal na poziční dokument „Podpora růstu a uvolnění podnikatelského potenciálu“, který Komora připravila pro předvolební jednání s politickými stranami, a který obsahuje řadu požadavků, které podnikatelé adresují budoucí vládě a jednotlivým rezortům. Konstatoval, že ODS k nim ve svém volebním programu zaujímá většinou pozitivní postoj.

Shoda panuje i v otázce udržení stability a daňově čitelného prostředí, dále předefinování role státu nejen z pohledu agend, ale i administrativní náročnosti. Pokud se týká zaměstnanosti je nutné nejen diskutovat o ceně práce, ale současně i o daňových úlevách pro zaměstnavatele, kteří budou spolupracovat se školami a umožní studentům získat zkušenosti v praxi už v době studia. Daňové zvýhodnění by se mělo týkat rovněž zaměstnavatelů, kteří budou minimálně rok zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnaného člověka a absolventů škol, kteří začnou do tří měsíců podnikat.„HK ČR vítá záměr ODS posílit úlohu úřadů práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a volá po účelném využití systému Národní soustava kvalifikací“, uvedl Petr Kužel.

V oblasti exportu obě strany podporují podnikatele, kteří se snaží obchodovat na mimoevropských trzích, kdy HK ČR vnímá velmi dobrou spolupráci s MPO pod vedením Martina Kuby nejen na přípravě dokumentu „Proexportní strategie“.
HK ČR se s ODS částečně neshodla v některých dílčích bodech, jako je například návrh na vytvoření sítě jednotných kontaktních míst pro export, která považuje za zbytečná, protože jejich funkci již z velké části vykonávají kontaktní místa Komory. „Tato naše místa mají již dlouholeté zkušenosti z podpory exportních aktivit a jsou po České republice mnohem hustěji rozmístěná“, konstatoval Petr Kužel.
Prezident HK ČR seznámil ODS s návrhem na automatickou registraci podnikatelů dle živnostenského zákona, která je dlouhodobě diskutovaným tématem a uvedl úspěšné příklady z okolních zemí. Obě strany se shodly, že budou i po volbách pokračovat v konzultacích o požadavcích podnikatelské sféry, které ODS přislíbila podporovat.

  

 

  

 

 

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/