Petr Kužel: Vítáme návrhy ODS na snižování byrokratické zátěže podnikatelům

16.04.2010

Na třetí debatě u kulatého stolu, který pořádá Hospodářská komora České republiky, diskutovali podnikatelé s lídry Občanské demokratické strany. Projednávali pasáže volebního programu strany, které mají potenciál přímého dopadu na ekonomiku, zaměstnanost a životní prostředí. Tiskové konference se kromě jiných zúčastnili prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel a lídr ODS Petr Nečas.

Občanská demokratická strana chce určit termín přijetí eura až po splnění všech tzv. Maastrichtských kritérií. Novinářům to po jednání s reprezentanty podnikatelské sféry řekl volební lídr ODS Petr Nečas. „Prioritou je konsolidace veřejných financí. Deficit veřejných financí chceme snížit pod tři procenta HDP do roku 2012, od roku 2017 pak mít vyrovnaný či přebytkový rozpočet,” uvedl. „Nechceme dávat žádná falešná data přijetí eura,” dodal Nečas. Prezident HK Petr Kužel připomněl, že pro podnikatele je přijetí společné evropské měny alfou a omegou.

ODS odmítá zvyšování daní pro firmy a živnostníky. Občanští demokraté také navrhují roční daňové prázdniny pro řemeslníky, kteří vytvoří alespoň jedno nové pracovní místo. Mezi další návrhy, které mají podpořit rozvoj podnikání v ČR, podle ODS patří snaha o snižování byrokracie a například i urychlené dokončení projektu jediného inkasního místa, kde by se odváděla daň z příjmu i sociální odvody a zdravotní pojištění.

ODS také navrhuje posunout hranici, kdy je firma chápána jako malá, z 25 na 50 zaměstnanců, což by mělo odstranit jejich administrativní zátěž. S tímto krokem ovšem komora nesouhlasí. „Počet 25 je podle pravidel EU, muselo by se to diskutovat v Bruselu,” podotkl Petr Kužel.

Maastrichtských kritérií je pět. Odchylka inflace země od průměru tří členských zemí s nejnižší inflací musí být maximálně 1,5 procenta. Schodek veřejných financí musí být maximálně tři procenta hrubého domácího produktu. Zadluženost země nesmí přesáhnout 60 procent HDP, i když je možné, aby stát s vyšší mírou zadluženosti přijal euro za předpokladu, že se jeho zadluženost trvale snižuje. Vstup země do systému ERM II a udržování kurzu měny ve stanoveném pásmu alespoň dva roky. Průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba nesmí překročit o více než dva procentní body průměr úrokových sazeb tří členských zemí, které mají nejnižší inflaci. Druhé a čtvrté kritérium ČR neplní.

 

 

  

  

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/