Oživení ekonomiky signalizuje poslední průzkum Hospodářské komory

11.11.2014

Téměř o 7 procentních bodů se zlepšil výhled ekonomické situace malých a středních podniků podle Komorového barometru Hospodářské komory České republiky (HK ČR) – průzkumu, který HK ČR realizuje dvakrát ročně již od roku 2008. Pozitivní výsledky hlásí nejen výrobní podniky, ale i firmy z oblasti stavebnictví a služeb pro domácnosti.

Malé a střední podniky (MSP) z řad členů HK ČR v aktuálním průzkumu realizovaném v září hodnotily 1. pololetí roku 2014 a predikovaly výsledky svých aktivit pro aktuální období, tedy 2. pololetí roku 2014. Hlavní ukazatel hodnocení celkové ekonomické situace za minulé pololetí stoupl z 34,8 % na 38,6 %. Zlepšil se i výhled podnikatelů na budoucí období, podíl respondentů s pozitivním výhledem totiž vzrostl z 30,5 % na 37,0 %. Hlavní závěry průzkumu tak korespondují s faktem, že hrubý domácí produkt ČR ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostl meziročně o 2,5 %.

Z dílčích ukazatelů vyplývá, že pozitivní výsledky za předchozí období nevykazují již jen výrobní podniky, které jsou často zaměřené na export a byly dosavadními tahouny růstu, ale přicházejí i od firem z oblastí stavebnictví a služeb pro domácnosti. V oblasti stavebnictví podniky hlásí především zvyšování počtu zakázek a přijímání nových zaměstnanců, což potvrzuje známé ekonomické pravidlo, podle kterého je růst stavebnictví potvrzením konjunktury a předzvěstí dalšího růstu ekonomiky. MSP potvrzují svoji flexibilnost v rychlém nabírání zaměstnanců v době ekonomického růstu. V oblasti služeb pro domácnosti vykazuje Komorový barometr růst objednávek i cen vlastních služeb, což potvrzuje stabilizaci a růst domácí poptávky, která byla dosud negativně ovlivňována odkládanou spotřebou.

Výsledky průzkumu HK ČR především v části týkající se predikcí pro další období naznačují i určité nejistoty. Především v oblasti výrobních podniků došlo ke značnému přesunu respondentů z neutrálního hodnocení do negativního očekávání jejich celkové situace. Jde zřejmě především o exportní podniky, které zhoršily svá očekávání v souvislosti s hospodářskými sankcemi vůči Rusku. Nejisté vnější prostředí ovlivnilo očekávání podnikatelů i v otázce růstu cen jejich produkce. Podle výsledků Barometru se ve všech zkoumaných oblastech zvýšil podíl respondentů, kteří predikují neutrální vývoj svých prodejních cen. Celkově však výsledky průzkumu i přes určitá rizika signalizují optimistický výhled do dalšího období.

V rámci průzkumu odpovědělo 254 respondentů, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků, tj. mají méně než 250 zaměstnanců.

Kompletní výsledky průzkumu společně s grafy naleznete v příloze TZ. Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/