Opatření kvůli koronaviru ohrozí drobné podnikatele v hlavním městě. Hospodářská komora jedná s magistrátem o pomoci

14.03.2020 Miroslav Beneš

Dopady preventivních opatření v souvislosti s koronavirem se dotknou i hlavního města, kde mohou ohrozit tisíce zejména drobných podnikatelů z řad obchodníků nebo provozovatelů služeb. O konkrétní pomoci živnostníkům v hlavním městě proto v sobotu jednal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s radním hlavního města Prahy Janem Chabrem.

Výpadek cestovního ruchu o desítky procent a zavírání provozoven může dostat drobné podnikatele a živnostníky v Praze – často závislé právě na příjmech od turistů – do existenčních potíží. „Proto vítáme iniciativu pražského magistrátu, který přichází s konkrétními návrhy, například na větší benevolenci vůči zasaženým podnikatelům při platbách nájemného,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pokud se majitel obchodu nebo třeba kadeřnictví či další služby dostane kvůli nucenému zavření provozovny do finanční tísně a bude kupříkladu měsíc v prodlení s platbou nájemného, nebude magistrát přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům v prostorách hlavního města přinejmenším pozdější platby.

„Na nejbližším jednání městských orgánů navrhnu odložení splátek nájemného pro zasažené podnikatele, a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Jednoznačně chceme předejít tomu, aby živnostníci v hlavním městě krachovali a museli své provozy zavírat,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy Jan Chabr s tím, že magistrát podobný postup navrhne i jednotlivým pražským městským částem.

Hospodářská komora bude s magistrátem o pomoci podnikatelů jednat i v příštích dnech. Obě organizace chtějí koordinovat další kroky, které živnostníkům v Praze uleví. Komora do těchto jednání zapojí Hospodářskou komoru hl. m. Prahy i obvodní komory. Pro nejpostiženější podnikatele – za jasně definovaných podmínek – připadá např. v úvahu i odpuštění části nájmu v budovách ve správě Prahy.

„Při jednání s hlavním městem chceme následně iniciovat také kroky k nastartování ekonomiky, jakmile epidemie koronaviru pomine. Považuji totiž za klíčové, aby se i po odeznění nákazy a zrušení ochranných opatření podnikatelský život v Praze vrátil do zaběhlých kolejí a aby zavedené prodejny a služby mohly nadále fungovat,“ uzavírá Dlouhý.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/