„Než bude pozdě“ | Billboardy po celé zemi nabádají k podpoře podnikání

08.04.2020 Miroslav Diro, Pavlína Stránská

Podpořit Hospodářskou komoru v jejím úsilí pomoci podnikatelům a při jejím vyjednávání s vládou o podpoře živnostníků a zaměstnavatelů se rozhodly firmy z několika odvětví. Podnikatelé v kampani „Než bude pozdě“ nabádají k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu tuzemské ekonomiky.

„Aktivity Hospodářské komory považujeme za důležité, pokud chceme, aby se ekonomika co nejrychleji vrátila do stavu, v jakém byla před koronavirovou krizí. Proto jsme přišli s nabídkou bezplatné realizace rozsáhlé reklamní kampaně na ‚záchranu, než bude pozdě‘,“ vysvětlil předseda představenstva skupiny BigBoard Richard Fuxa důvod, proč firma poskytla 120 svých velkoplošných outdoorových reklamních ploch napříč republikou a zajistila jejich výrobu i montáž. Hospodářská komora v rámci kampaně uhradí jen režijní náklady na tisk a instalaci výlepů.

Kampaň o třech motivech nabádá k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu tuzemské ekonomiky. Jejím smyslem je dát na vědomí celé ekonomické komunitě bez ohledu na zaměření a velikost podniku, od OSVČ až pro průmyslové obry, kde mohou hledat odpovědi na nejpalčivější otázky jejich současné situace.

Proto billboardy odkazují na webové stránky Hospodářské komory, na kterých podnikatelé naleznou přehledně aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 – bezplatnou poradnu renomovaných právních kanceláří, přehled požadavků podnikatelů a jejich plnění ze strany zákonodárců, strukturovaně zpracované kroky vlády, příručky a další pro podnikatele nezbytné informace.

„Tyto informace přitom zpracováváme a zveřejňujeme na webu www.komora.cz především pro naše členy. Touto kampaní je chceme nabídnout všem živnostníkům a firmám,“ upřesnil tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík. Informace z webu Hospodářské komory již využilo přes 150 tisíc návštěvníků.

„Přes řadu pozitivních kroků vlády považujeme za nutné reagovat na až zbytečné přešlapování v podpoře podnikání i na nepřehlednost, nesrozumitelnost či nejednoznačnost některých vládou přijatých kroků i na problémy, které vznikají při aplikaci podpůrných programů do praxe. Podmínky podpory se mění ze dne na den, jako v případě pomoci živnostníkům, kapacity programů jsou vyčerpány v řádu hodin nebo jsou jejich podmínky nastaveny tak, že na ně nemají šanci někteří podnikatelé dosáhnout,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Kampaň odkazuje také na tento týden podnikatelskými organizacemi sestavený a vládě předložený návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení, a to v několika vlnách a při dodržování hygienických a epidemiologických opatřeních.

Podle odborníků v oblasti komunikace srozumitelná komunikace ve všech svých podobách spolurozhoduje o úspěšnosti boje s krizí. „Oceňuji proto, že Hospodářská komora učinila srozumitelnost jedním ze svých klíčových požadavků na stát,“ říká Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur.

Iniciativu už finančně podpořilo několik firem a podnikatelů.Rozhodli jsme se tuto kampaň podpořit, protože považuji za důležité, aby se ekonomika mohla brzy nastartovat a vláda neprodlužovala mimořádná opatření déle, než je nezbytně nutné,“ dodal Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře Havel & Partners.

Podle prezidenta skupiny Česká zbrojovka Group je pro exportně orientovanou zemi, jakou je ČR, důležitá jasná vize co bude dál. „Oceňuji, jak aktivně Komora přistoupila k předkládání konkrétních návrhů na pomoc domácí ekonomice. Je dobře, že se podařilo prosadit prvky přímé finanční podpory, jako jsou kurzarbeit nebo přímé dávky OSVČ. Důležité ale také bude, aby se připravil plán podpory exportu českých firem,“ uvedl Lubomír Kovařík.

Jedním z podporovatelů kampaně je také Becker a Poliakoff, s.r.o., přední advokátní kancelář působící na trhu v České republice od roku 1992. „Hospodářská komora ČR svým přístupem k řešení ekonomických dopadů kronavirové krize prokázala svoji nezastupitelnost. Svým proaktivním přístupem, kdy vytvořila platformu pro komunikaci s vládou a snaží se přenášet podněty a připomínky opřené o praktické poznatky z podnikatelského prostředí směrem k legislativě, významně přispívá k tomu, aby navrhovaná opatření byla efektivní a využitelná v praxi. Systémovost, razantnost, včasnost, funkčnost opatření – to jsou principy, které Hospodářská komora podporuje a vládě připomíná. I proto jsme se rozhodli tuto kampaň podpořit,“ poznamenal managing partner a advokát společnosti Martin Klimpl.

„Hospodářská komora předložila během nouzového stavu COVID-19 velkou část klíčových ekonomických návrhů, důležitých nejen pro její členské firmy. Zároveň dokázala být kompetentní a konstruktivní oponenturou vlády, díky čemuž se podařilo změnit či upřesnit mnoho opatření tak, aby podnikatelům a průmyslu skutečně v reálném čase pomáhala,“ dodal Ivo Hlaváč, předseda sekce zdravotnictví sociálních služeb Hospodářské komory a člen představenstva Novartis, jedné z největších farmaceutických firem.

Na podporu kampaně firmy posílají peníze na transparentní účet vedený u České spořitelny. K dnešnímu ránu 12 podnikatelů a firem na účet zaslalo 260 tisíc korun.

Pro skupinu BigBoard je současná významná podpora činnosti Hospodářské komory další z řady aktivit, v rámci kterých v této době celospolečensky pomáhá. Záhy po vypuknutí krize přišla s vlastní osvětovou kampaní nabádající k dodržování přísné hygieny a nošení roušek. „Opět se tak ukazuje, že venkovní reklama je plnohodnotné masové médium, které je v případě nouze nezbytným prostředníkem pro komunikaci důležitých sdělení,“ dodává Pavlína Stránská, tisková mluvčí společnosti BigBoard.

 

Inzerát ke stažení v PDF                                                      Inzerát publikovaný v Deníku, 28. 4. 2020

  

 

Inzerát publikovaný v Deníku, 6. 5. 2020

 

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/