Nejvstřícnějším úředníkem Valerie Ciprová. Společnost PŘÍHODA má nejzajímavější exportní příběh

24.10.2017 Miroslav Diro

Hospodářská komora pod záštitou předsedy Senátu, ministra průmyslu a obchodu a ministra zahraničních věcí během dnešního setkání s účastníky podnikatelských misí ocenila ve čtyřech kategoriích české exportéry za podporu zahraničního obchodu a snahu objevovat nová teritoria, ale i nejvstřícnějšího úředníka státní správy za dlouhodobou podporu a spolupráci při organizaci podnikatelských misí.

„Dnešní galavečer je možností, jak můžeme v přátelském a neformálním duchu coby zástupci nejširší podnikatelské veřejnosti poděkovat nevýznamnějším českým exportérům za jejich ochotu objevovat a otevírat nová zahraniční teritoria,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Akce ve Velkém sále budovy Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku se účastnilo na 70 exportérů.

Nejvstřícnějším úředníkem státní správy se stala vedoucí samostatného oddělení protokolu v Senátu Parlamentu ČR Valerie Ciprová. Pod jejím vedením vyrostla řada protokolistů, kteří se následně uplatnili v dalších vysokých ústavních institucích. Díky její vstřícnosti během přípravy a realizace řady podnikatelských misí s předsedou Senátu mohla Hospodářská komora zajistit účast českých firem na různých přijetích a organizačně i logisticky zvládnout průběh podnikatelských misí.

Nejzajímavější exportní příběh měla firma Příhoda, s.r.o. se sídlem v Hlinsku, která patří do segmentu malých a středních firem, přesto patří mezi přední světové výrobce tkaninových potrubí, proslavila se mimo jiné díky dodávkám pro olympijské vesnice v Aténách 2004, v Turíně 2006 nebo v Soči 2014. Aktuální exportní příběh se týká investice do dceřiných společností firmy v Číně a v Mexiku, a to ve výši 12 milionů korun pro každou zemi, tedy celkem 24 milionů korun. Pojištění v obou případech poskytla EGAP, které kryje standardní investiční rizika na dobu 15 let. Potvrzuje to stále významnější orientaci státní pojišťovny EGAP na segment malých a středních firem.

Nejvěrnějším účastníkem podnikatelských misí byla EGT Express CZ, Merkurovu medaili převzal, cenu převzal generální ředitel EGT Express CZ Jaroslav Spáčil.

Hospodářská komora letos mimořádně udělila Merkurovu medaili také předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Veletrhů Brno a.s. Jiřímu Kulišovi za dlouholetou úspěšnou organizaci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Podnikatelům během galavečera Roztáčíme kola českého exportu poděkovali i místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera, ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček a ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek.

Akci Roztáčíme kola českého exportu Hospodářská komora organizuje již potřetí. Vloni Merkurovu medaili pro nejvěrnějšího účastníka podnikatelských misí získal jednatel a majitel firmy Dr. Müller Pharma, s.r.o. Vladimír Müller. Merkurovu medaili za aktivní spolupráci a podporu při přípravě podnikatelských misí obdržel nejvstřícnější úředník: Marek Svoboda, tehdy pověřen řízením OED, Ministerstva zahraničních věcí. Ocenění za nejpřínosnější exportní příběh, který uděluje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s EGAP, získala společnost WALMARK, a.s.

Hospodářská komora od listopadu roku 2016 do října 2017 zorganizovala 23 podnikatelských misí do zahraničí. Jednalo se především o doprovodné mise u příležitosti oficiálních návštěv ústavních činitelů České republiky ale i samostatně organizované mise Hospodářské komory, některé za podpory projektů Proped. Dle zpětné vazby od účastníků se jedná stále o nejefektivnější formu nalezení dlouhodobých partnerů a zjištění aktuálních informací o dané zemi.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/