Nejlepší absolventi učňovských oborů a středních odborných škol převzali Osvědčení Hospodářské komory ČR

13.10.2011

Plný Kongresový sál Hospodářské komory České republiky v Praze byl ve čtvrtek 13.10. 2011 svědkem slavnostního předávání Osvědčení Hospodářské komory České republiky.

Toto ocenění více než šesti desítkám nejlepších absolventů učňovských oborů a středních odborných škol z celé republiky osobně předal prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

„Dnes se všude z médií dozvídáme, jak velká ekonomická krize nám hrozí a že bude obtížné najít práci. Dámy a pánové, vy podle mého názoru o uplatnění určitě strach mít nemusíte. Řemeslo má opět zlaté dno. Držte se své kvalifikace a uvidíte, že se budete mít dobře. Protože vy něco skutečně umíte, vy máte skutečnou odbornost,“ popřál nejlepším absolventům při příležitosti předání Osvědčení Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR.

Absolventům pogratulovali také ředitelka odboru projektu a vzdělávání Stanislava Mariášová, Irena Palánová z Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Miloslav Holakovský z magistrátu hl. m. Prahy a Pavel Schneider, vedoucí odboru školství a sportu Středočeského kraje.

Školám, jejichž absolventi učňovských oborů získají Osvědčení, bylo rovněž předáno Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy jejich žáků.

Předávání Osvědčení Hospodářské komory ČR bude pokračovat dnes odpoledne a také v pátek 14.10.2011. Během obou dnů získá toto ocenění celkem 244 absolventů ze 49 škol z celé republiky.

Od roku 1996, od kdy Hospodářská komora ČR uděluje Osvědčení, již bylo takto oceněno celkem 4732 absolventů.

Osvědčení se uděluje nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní přísná kritéria

  • Celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, tedy průměr do 1,5.
  • Hodnocení praktické zkoušky (v rámci závěrečné nebo maturitní zkoušky) musí být stupněm „výborný“.
  • Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“.

Držitele těchto Osvědčení navrhují samotní pověření zástupci Hospodářské komory ČR, kteří se zúčastňují Závěrečné nebo maturitní zkoušky. Pověřených odborníků má HK ČR celkem 198 pro 51 oborů. Osvědčení Hospodářské komory ČR je doklad, který vypovídá o požadované kvalitě absolventů ze strany zaměstnavatelů. Osvědčení absolventům usnadní vstup na trh práce.

Hospodářská komora ČR učňovské a střední odborné školství dlouhodobě podporuje. Podílí se na přípravě jednotné závěrečné učňovské zkoušky, pověřuje a zajišťuje odborníky z praxe jako další členy hodnotící komise u závěrečných a maturitních zkoušek středních škol a snaží se ve všech regionech a oborech propagovat důležitost řemesel, učňovských oborů a středního odborného vzdělání jako celku.

 

 

  

Fotogalerie

Více informací o spolupráci mezi školami a Hospodářskou komorou ČR

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/