Na mezinárodním veletrhu Hannover Messe díky HK ČR vystavují také české firmy

06.04.2011

Celkem 42 českých firem díky pomoci Hospodářské komory České republiky prezentuje v těchto dnech své výrobky a činnosti na 13. ročníku prestižního mezinárodního veletrhu Hannover Messe.

Význam této mamutí akce, která byla zahájena v pondělí 4. dubna 2011, podtrhuje pár čísel: návštěvníci se mohou těšit na více než 5 000 inovací ze všech sektorů průmyslu, vystavovatelé se sjeli z celkem 65 zemí, v minulém roce se akce zúčastnilo celkem 4.800 vystavovatelů, návštěvnost čítala na 148.500 návštěvníků ze 71 zemí světa (76,8 % z Evropy, 11,9% z Asie, 7,2% z Ameriky, 2,8% Afrika, 1,3% Austrálie).

Význam a pojetí celé akce v německém Hannoveru výmluvně ilustruje oficiální motto veletrhu: „GET NEW TECHNOLOGY FIRST“.

Čeští vystavovatelé se prezentují ve 13 halách z celkových 24. Největší zájem projevily české firmy o haly s tématy Industrial Supply (průmyslové subdodávky a lehké konstrukce) a Energy (obnovitelné zdroje,konvenční elektřina, přenos a rozvod).

Veletrh bude pokračovat až do pátku 8. dubna 2011. Více informací lze nalézt na www.hannovermesse.de

 

Účast českých firem na veletrhu Hannover Messe je realizována v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“. Jeho nositelem je agentura CzechTrade a koordinátorem Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Projekt je financován z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Díky tomuto projektu mohou české podniky získat podporu až do výše 120.000,- Kč na přímé náklady spojené s účastí na veletrhu a navíc mohou představit svoji nabídku v rámci komunikační kampaně přímo v zahraničním teritoriu.

Tuzemský byznys se tak může efektivně prezentovat před potenciálními zahraničními partnery a uzavírat s nimi obchodní kontrakty.

 

Více informací o projektu a jeho aktivitách na www.komora.cz/veletrhy

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/