Hospodářská komora vyzývá senátory, aby podpořili zavedení povinné maturity z matematiky

06.03.2017

Hospodářská komora České republiky dnes začala posílat senátorům oficiální dopis, ve kterém je žádá, aby neschválili pozměňovací návrh, který má zrušit zavedení povinné maturity z matematiky.

 „Hospodářská komora České republiky podporuje zavedení povinné maturity z matematiky a zvýšení úrovně matematické gramotnosti zejména v technických oborech, u nichž jsou matematické dovednosti nezbytnou součástí dosaženého vzdělání. Jsme přesvědčeni, že podoba maturitních zkoušek z matematiky, kterou schválila vláda ČR, je vhodnějším i flexibilnějším nástrojem než navrhované znění pozměňovacího návrhu,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Somr, který má v gesci mimo jiné vzdělávání a zaměstnanost. Hospodářská komora proto v dopise apeluje na senátory, aby v souvislosti se senátním tiskem č. 54, tedy návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odmítli pozměňovací návrh, který má zrušit zavedení povinné maturity z matematiky. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu by se totiž matematika měla stát volitelným předmětem u společné části maturitní zkoušky. Nově by se tedy společná část maturitní zkoušky skládala z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, který by si žák zvolil mezi cizím jazykem a matematikou. Tento pozměňovací návrh navíc navrhuje zrušit i nařízení vlády, kterým se stanoví obory, ve kterých je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Jde o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, které schválila vláda ČR svým usnesením dne 20. února 2017.