Hospodářská komora pomohla v Iráku českým firmám. Podepsala také důležité memorandum

01.08.2017 Miroslav Beneš

Z Iráku se vrátila patnáctičlenná podnikatelská delegace, která pod vedením Hospodářské komory ČR doprovodila na pracovní cestě místopředsedu Poslanecké sněmovny Jana Bartoška a místopředsedkyni Senátu Miluši Horskou. Hospodářské komoře se během cesty podařilo zprostředkovat řadu zajímavých obchodních příležitostí pro tuzemské podnikatele, kteří v rámci mise zavítali nejen do metropole Bagdádu, ale také do severních oblastí Iráku – Kurdistánu, konkrétně do měst Erbíl a Sulajmánie.

„Zejména z jednání firem v severním Iráku mám velmi dobrý pocit. Důležité kontakty a další možnosti spolupráce tu získaly jak firmy z oblasti energetiky, stavebnictví nebo logistiky, ale také například z oboru zpracování odpadů nebo farmacie. V delším časovém horizontu se rýsují velké šance – zejména při obnově dopravní infrastruktury – také v Bagdádu, kde je nicméně bezpečnostní situace stále komplikovanější než v jiných částech země,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář.

Některé firmy již v Iráku působí a potenciál v severním Iráku potvrzují. „Máme v Iráku zastoupení už více než rok. Konkrétně působíme v Erbílu a tato cesta nám pomohla posunout vztahy s naším místním exkluzivním dovozcem. V oblasti Kurdistánu jsme tedy poměrně silní, nicméně jsme nyní nově navázali také kontakt s výrobní firmou v Sulajmánii a zdá se, že se schyluje ke konkrétnímu projektu na výrobu léčivých přípravků,“ popsal dojmy z podnikatelské cesty Vladimír Müller z firmy Dr. Müller Pharma.

Hospodářská komora v rámci podnikatelské mise podepsala i řadu důležitých dokumentů s iráckou protistranou. Například memorandum o budoucí vzájemné spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Federací iráckých hospodářských komor, což výrazně usnadní českým podnikatelům práci na tamním trhu. Dále bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje a „Kurdistan Federation of Chamber of Commerce and Industry“. Je to další doklad toho, že je o české firmy v Iráku zájem, Česká republika navíc může čerpat z minulosti, kdy byly tuzemské výrobky a služby v této zemi velmi dobře zavedené.

Podnikatelská mise byla velmi dobře připravena. Za poslední léta se jednalo o nejpočetnější delegaci v dané zemi, jakou český ZÚ v Bagdádu připravoval.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/