Hospodářská komora ČR: Koncepce rodinné politiky je obecný materiál neřešící konkrétní problémy

18.09.2017 Miroslav Beneš

Koncepce rodinné politiky, kterou dnes projednala a schválila vláda, ve výsledku nevyřeší a nevylepší postavení rodin v České republice. Předložený dokument je podle Komory jen jakýmsi výčtem zamýšlených změn, nicméně bez návrhů konkrétních kroků k jejich realizaci. Navíc je zde patrná snaha resortu práce a sociálních věcí o alibismus, když je takováto koncepce přijímána s vědomím, že politickou odpovědnost za případné dopady na rozpočet ponese až vláda příští. S tímto nezodpovědným přístupem Hospodářská komora ČR nesouhlasí a upozorňuje, že by naplnění koncepce mohlo výrazně zatížit peněženky podnikatelů.

Materiál například předkládá návrhy na garanci a bezplatnost míst v předškolních vzdělávacích zařízeních. Vláda se ale v tomto ohledu vydává cestou dalších restrikcí místo propracovaných koncepčních řešení, která by nezvyšovala existující regulatorní zátěž: „Obecně podporujeme opatření, která umožní ženám vyvážit rodinný a pracovní život dle jejich přání a potřeb, a tím i zpružní trh práce. Garance mateřské školy ale způsobí trvalý převis poptávky nad nabídkou míst; pokud jde o nabídkovou stranu, měly by být hledány protržní nástroje stimulující dobrovolnost. Již nyní příspěvky rodičů neodpovídají reálným nákladům a jsou významně regulovány. Systémové řešení by mělo zahrnovat např. odbourání současných, zejména administrativních překážek v zakládání a provozování mateřských škol,“ říká ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Hospodářská komora ČR také poukazuje na skutečnost, že podpora rodin s dětmi v ČR je a má být i nadále výrazně koncentrovaná v oblasti daňových slev. Jedním z hlavních cílů navržených opatření je posílit další dva pilíře rodinné politiky – sociální podporu a veřejné služby. Komora předem nevylučuje diskuzi o hledání alternativních řešení, avšak mělo by se tak případně dít ruku v ruce s odbouráváním daňových slev, nikoliv nad jejich rámec. Schválená koncepce v podstatě znamená prosté navyšování výdajů státu na rodinnou politiku, a tedy větší zátěž daňových poplatníků. A to i přes to, že již dnes výdaje na rodinnou politiku v ČR odpovídají průměru zemí OECD.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/