Hospodářská komora České republiky ocenila domácí i zahraniční osobnosti

12.03.2012

„Řád Vavřínu“ obdrželi podnikatelé, špičkoví odborníci a další celospolečensky významní lidé.

Hospodářská komora České republiky, nejvýznamnější podnikatelská organizace v zemi, ve spolupráci s komunikační agenturou New PIN s.r.o. a Českou televizí ocenila „Řádem Vavřínu“ osobnosti, které významně přispívají k obecnému bohatství a úrovni nejen naší společnosti. Ocenění obdrželi i zahraniční laureáti za rok 2011.

Slavnostní ceremoniál proběhl v pondělí 12. března v 18.00 hodin ve Smetanově síni v Obecním domě v Praze.

„Každá doba má své osobnosti, které vytvářejí duchovní i materiální bohatství naší země a je dobré ukázat, že stále existují lidé, které můžeme mít za vzor“, říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Jednotlivé kandidáty navrhovali od konce předešlého roku nejen složky Hospodářské komory České republiky a podnikatelé z celé ČR, ale i občané pomocí internetu. Navrhovaných se sešlo více než padesát. Výbor Vavřínů předal v lednu letošního roku Radě Řádu Vavřínu přes třicet nominantů, která nakonec představila seznam 26 laureátů.

Ocenění samotné má čtyři úrovně: zlatý, platinový, křišťálový a nejvyšší diamantový Řád Vavřínu.

„Jde o určité zvýraznění osobností, které zohledňuje například celoživotní dílo, nebo skutečně mimořádné zásluhy. Je to tak, že zlatými Řády Vavřínu se vždy bude šetřit a diamantový Řád Vavřínu bude vyloženě nedostatkovým zbožím“, říká s úsměvem Petr Kužel.

Oceněnými laureáty a nositeli Řádu Vavřínu 2011 jsou:

Ing. Pavel Bartoš
Předseda představenstva a generální ředitel FITE, a.s.
Osobnost a sjednotitel podnikatelské sféry v Moravskoslezském kraji. Je vnímán jako respektovaná osobnost na všech úrovních společnosti, díky svému lidskému přístupu, konstruktivnímu řešení aktuálních a strategických otázek ekonomického a společenského života často neregionálního dosahu.
Laureát Řádu Platinového Vavřínu

Jiří Bartoška
Prezident MFF Karlovy Vary
Vynikající filmový a divadelní herec, působící v divadle Bez zábradlí, ale především dlouholetý úspěšný ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který dokázal tento dovést na světovou úroveň, a tím přispět ke skvělé reprezentaci a propagaci České republiky.
Laureát Řádu Křišťálového Vavřínu

Ing. Dana Drábová, PhD.
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Propagátorka bezpečné jaderné energie. Zabývá se problematikou související s monitorováním radiační situace, ochrany před ionizujícím zářením, legislativní činností pro oblast jaderné politiky atd. Svým přístupem a odbornou erudicí si získala širokou odbornou i laickou veřejnost.
Laureátka Řádu Platinového Vavřínu

Mons. Dominik Duka
OP Kardinál, arcibiskup pražský, metropolita a primas český
Jeho Eminence kardinál Dominik Duka se zasloužil svým celoživotním postojem ve funkci oddaného církevního hodnostáře o naplnění svého hesla „umět říkat pravdu s láskou“. Jeho občanský postoj byl po zásluze papežem Benediktem XVI. odměněn.
Laureát Řádu Křišťálového Vavřínu

Ing. Miroslav Dvořák
Generální ředitel Motor Jikov, a.s.
Miroslav Dvořák se zasloužil o vyvedení firmy Motor Jikov z krize a vybudování silné společnosti strojírenského a slévárenského zaměření. Původní továrna byla založena v Soběslavi v roce 1919. Navázal tak na více než osmdesátiletou tradici strojírenské výroby v jižních Čechách.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Ing. Karel Ernest
Člen představenstva Kovohutě Rokycany
Jako generální ředitel úspěšně řídil Hrádecké železárny. Nadále se věnuje strojírenství, především metalurgii, a z pozice člena představenstva Kovohutě Rokycany spolupracuje s vysokými školami. Má velkou zásluhu na vybudování Vědecko- technického parku v Dobřanech.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Prof. Dr. Petr Fiala
Doktor filosofie, hlavní poradce vlády pro oblast vědy
Český politolog a vysokoškolský učitel, bývalý rektor Masarykovy univerzity, který se postaral o její dynamické vedení a zviditelnění v akademické obci. Zakladatel katedry politologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Autor, spoluautor editor řady studií, monografií a vědeckých sborníků.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Ing. Josef Hendrych, MBA
Ředitel Rehabilitačního ústavu v Kladrubech
Díky svým řídícím schopnostem, maximálnímu nasazení a vstřícným přístupem k pacientům a personálu se zasloužil o vybudování špičkového rehabilitačního pracoviště. Pod jeho vedením získal ústav vysokou profesionalitu a obdržel řadu ocenění a certifikátů.
Laureát Řádu Platinového Vavřínu

Ing. Zdeněk Chrdle
Generální ředitel AŽD Praha
Úspěšný manažer, který úspěšně vede společnost patřící k dlouholetým předním dodavatelům zabezpečovací, signalizační a telekomunikační techniky pro silniční a železniční dopravu. Jeho firma je zapojena v projektu mýtného systému v České republice a podílí se na modernizačních řešeních koridorových železničních tratí.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Jan Ježek
Operní pěvec a producent
Jako vynikající pěvec svým pojetím, přístupem a velkou uměleckou erudicí reprezentuje nejen v zahraničí, ale zároveň se stejnou měrou zasloužil o zviditelnění kulturně-společenského života v Karlovarském regionu.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Ing. Oldřich Kepka
Jednatel firmy REVOS
S českou firmou, která se zabývá správou vodovodního řadu v katastru Zbiroh a okolí, dokázal čelit zahraniční konkurenci v oblasti vodovodního řadu. Svými schopnostmi zajistil nejen úspěch firmy. Podílí se na rozvoji regionu plzeňska.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Ing. Karel Komárek
Úspěšný český podnikatel, spravující nadnárodní finanční a investiční skupinu, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v Evropě, Asii, Severní Americe a Africe. Má velké zásluhy o záchranu českého stříbra – společnosti SAZKA.
Laureát Řádu Platinového Vavřínu

Magdalena Kožená
Vynikající česká mezzo-sopranistka patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti.
Z jejích českých a mezinárodních úspěchů je nejvýznamnější absolutní vítězství v 6. mezinárodní soutěži Wolfganga Amadea Mozarta v Salzburgu v roce 1995. Magdalena Kožená je pravidelným hostem světových koncertních pódií. V roce 2003 se stala Rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky.
Laureátka Řádu Křišťálového Vavřínu

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Předseda Slovenské obchodní a podnikatelské komory
Za dlouholetou činnost věnovanou podpoře podnikání nejen na Slovensku a ve funkci viceprezidenta Eurochambers a na globální úrovni jako viceprezidenta Světové federace obchodních komor. Oceňujeme jeho vřelé přátelské vztahy k České republice, které se vždy projevovaly upřímnou snahou o co nejužší propojení obou našich zemí jak v hospodářské, tak mezilidské oblasti.
Laureát Řádu Křišťálového Vavřínu

Dr. Meda Mládková
Předsedkyně správní rady Musea Kampa
Zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa je nejslavnější českou mecenáškou a sběratelkou umění. Rekonstrukcí Sovových mlýnů získala prostor pro umístění své rozsáhlé umělecké sbírky, kterou darovala České republice a v lednu letošního roku dovezla výjimečnou sbírku více jak čtyřiceti děl Obrazů Františka Kupky.
Laureátka Řádu Diamantového Vavřínu

PhDr. Václav Moravec
Redaktor a moderátor
Vybudoval úspěšný pořad „Otázky Václava Moravce“. Spolupracuje s BBC, působí jako odborný asistent na Fakultě sociálních věd UK, v roce 2003 získal ocenění Českého literárního fondu.
Laureát Řádu Platinového Vavřínu

MgA. Stanislav Moša
Ředitel Městského divadla v Brně
Režisér, textař a libretista má na svém kontě více než 120 inscenací, a to nejen v českých divadlech, ale i v zahraničí, např. v Německu, Itálii a Slovinsku. Je velmi úspěšný nejen na poli činoherním, ale i muzikálovém. Jeho nápadem byla realizace Soudobé hudební scény, která vznikla jako druhá budova Městského divadla Brno.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Stanislav Motl
Novinář a spisovatel
Nebojácný hledač pravdy a faktů nejen po nacistických zločincích. Jeho informace pomohly odhalit mnoho křivd. Proslavily jej televizní reportáže, knihy a pořad „Na vlastní oči“.
Laureát Řádu Platinového Vavřínu

Ing. Jozef Pavlík
Ředitel a jednatel společnosti HOPAX, s.r.o., která byla založena v roce 1994.
Nejsilnějšími stránkami jsou vysoká profesionalita a flexibilita. Z finanční prosperity, která plyne z úspěšnosti jeho firmy, neváhá podporovat a sponzorovat řadu prospěšných a charitativních akcí v moravském regionu. Je nositelem ocenění „Podnikatel Olomouckého kraje 2010“.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Ing. Vladimír Plašil
Generální ředitel Alta Invest, a.s.
Se strojírenskou skupinou dobývá pozice v Rusku a navazuje na silnou tradici tuzemských dodávek, kdy v tomto regionu buduje technologické celky v hodnotách desítek miliard korun společně s dalšími firmami.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

MUDr. Bohdan Pomahač
Vynikající lékař a plastický chirurg
Americkými médii přezdívaný „český zázrak z Bostonu“ působí zejména v USA. Jako první na světě provedl se svým týmem úspěšnou transplantaci obličeje. V tomto oboru vynalezl jedinečné metody a techniky a stal se tak jedním z nejuznávanějších chirurgů planety.
Laureát Řádu Platinového Vavřínu

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Předseda představenstva a generální ředitel Slovácké strojírny, a.s.
Osobnost mezi manažery Moravy. Ze Slováckých strojíren, které mají více jak šedesátiletou historii a tradici, vybudoval ve složité konkurenci jednu z největších a nejmodernějších strojírenských firem, která má vodní i laserový paprsek.
Laureát Řádu ZlatéhoVavřínu

Ing. Jiří Rückl
Majitel sklárny Rückl Crystal
Pokračovatel rodové tradice sklářů. V roce 1992 zprivatizoval bývalý rodinný podnik a vybudoval úspěšnou exportní firmu, čímž přispěl k propagaci českého olovnatého broušeného a barevného křišťálového skla ve světě.
Laureát Řádu Křišťálového Vavřínu

Suri Sanjiv
Majitel Zátiší catering Group, a.s.
Od roku 1991 podniká v České republice. Cateringové služby dosahují vynikající úrovně a kvality, o čemž svědčí řada ocenění. Firma klade velký důraz na systémovou práci se zaměstnanci. Velkou část ze svého zisku věnuje na dobročinné účely.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

Pierre Simon
Francouzský podnikatel v bankovnictví a bývalý prezident Eurochambres, do jehož systému patří také Hospodářská komora ČR. Přispívá k prosazování etických hodnot podnikání na mezinárodním poli.
Laureát Řádu Křišťálového Vavřínu

Ing. Jaroslav Smetana
Ředitel a zakladatel společnosti Albixon, s.r.o., která je více jak 20 let největším výrobcem bazénů a zastřešení ve střední Evropě. Firma dnes exportuje na všechny kontinenty. Zaměřuje se na nejnovější trendy a technologie s velkým podílem bezpečnosti všech prvků.
Laureát Řádu Zlatého Vavřínu

„Velcí lidé mohou zanechat i malé stopy“

  
Fotogalerie

Organizátoři:

Generální partner:

Partneři:

 

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/