Hospodářská komora České republiky a Univerzita Karlova v Praze uzavřely partnerství

01.04.2015

Partnerství, vzájemná podpora a spolupráce nejen v oblasti stáží pro vysokoškoláky jsou předmětem nově uzavřené dohody mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Hospodářskou komorou České republiky. Rektor UK Tomáš Zima a prezident HK Vladimír Dlouhý dnes stvrdili svými podpisy memoranda vznik nové platformy, díky níž zintenzivní společnou komunikaci v těch oblastech veřejného života, které se obou organizací dotýkají.

V rámci uzavřeného partnerství se obě instituce budou podporovat při událostech připravovaných na Univerzitě Karlově a na jejích fakultách u příležitosti důležitých kulturních, vědeckých i pedagogických akcí. Spolupráce se bude vztahovat ale také na transfer technologií, tedy na podporu uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, a na odborné stáže realizované Hospodářskou komorou pro studenty vysokých škol.

„Jsem přesvědčen o tom, že partnerství mezi Hospodářskou komorou ČR a Univerzitou Karlovou v Praze bude oboustranně prospěšné. Spolupráce mezi nejvýznamnějším zástupcem podnikatelské sféry v České republice a nejvýznamnější českou vysokou školou přispěje k plnění důležitých společenských úloh, které při podpoře rozvoje českého státu obě instituce zastávají,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Intenzivní spolupráce mezi oběma institucemi začne již v nejbližších dnech. Hospodářská komora ČR se bude podílet mj. na oslavách výročí 600 let od úmrtí myslitele, reformátora a kazatele Jana Husa, někdejšího rektora UK, v příštím roce pak na oslavách u příležitosti 700. jubileu narození císaře a krále Karla IV., zakladatele UK v Praze.

„Těší mě, že Univerzita Karlova podepsala partnerství s tak významnou institucí, jakou Hospodářská komora ČR bezesporu je. Pevně věřím, že díky vzájemné spolupráci dojde k pozitivní propagaci mnoha akcí jak Univerzity Karlovy, tak i Hospodářské komory ČR“, dodal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Foto: časopis i-FORUM

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/