HK ČR uspořádala seminář k problematice zastřeného pracovního poměru – švarcsystému

16.05.2012

Hospodářská komora České republiky pořádala v rámci série odborných seminářů v roce 2012 další diskusní seminář věnovaný problematice zastřeného pracovního poměru – švarcsystému. Cílem semináře bylo přiblížit podnikatelům poměrně komplikovanou a velmi diskutovanou problematiku švarcsystému, který je v současné době považován za nelegální a jeho výkon je podrobován rozsáhlým kontrolám ze strany inspekčních orgánů, tedy především Státního úřadu inspekce práce.

Na diskusním semináři vystoupil JUDr. Ladislav Jouza, rozhodce pracovních sporů a spoluautor zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, který přítomným účastníkům přiblížil legislativní pozadí dané problematiky, JUDr. Petra Sochorová, senior právník, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, která objasnila výklad a konkrétní přístupy k této problematice v praxi a v neposlední řadě Ing. Jan Kotala, daňový poradce společnosti Fučík & Partneři, který se věnoval daňovým aspektům této problematiky.

Účastníci semináře z řad podnikatelů byli seznámeni s právními aspekty této problematiky, možnými způsoby realizace vztahů mezi zaměstnavateli a OSVČ v praxi a možnostmi prevence rizik a sankcí vyplývajících z této problematiky.

Za švarcsystém je označována situace, kdy existuje mezi zaměstnavatelem a OSVČ obchodněprávní vztah, na základě něhož je však vykonávána závislá činnost. Švarcsystém, tedy výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah je dle § 5 písm. e), bod 1 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s účinností od 1. ledna 2012 považován za nelegální a je posuzován jako za přestupek. Zároveň byly citelně zvýšeny pokuty, které za vykonávání této činnosti hrozí. U fyzických osob, které závislou práci vykonávají, hrozí postih až do výše 100 000 Kč podle § 139 odst. 3, písm. c) zákona o zaměstnanosti. Právnickým osobám, které výkon nelegální práce umožní, pak hrozí podle § 140 odst. 4 zákona o zaměstnanosti pokuta až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč.

Na diskusní seminář věnovaný švarcsystému naváže v rámci série odborných seminářů pořádaných Hospodářskou komorou České republiky workshop věnovaný DPH v roce 2012 a to dne 23. května. Cílem akce bude seznámení podnikatelské veřejnosti s nejdůležitějšími aspekty současné právní úpravy DPH a řešení praktických problémů.

  

 

  

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/