HK ČR na MSV 2014: Exportní a podnikatelské příležitosti v Ázerbájdžánu

30.09.2014

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspořádala v druhý den konání 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) dne 30. září 2014 odborný seminář věnující se exportním a podnikatelským příležitostem v Ázerbájdžánu.

Odborného semináře se zúčastnilo téměř 80 zástupců českých firem. „Zaplněná místnost jednoznačně odráží zájem podnikatelů o obchodní příležitosti v Ázerbájdžánu. Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh se bohužel koná za nepříliš jednoduché mezinárodní politické situace, jejímž důsledkem je jak pro podnikatele, tak i pro vládu a další instituce, hledat v oblasti exportu možnosti diverzifikace na další zahraniční trhy,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. „Západní teritoria zažívají zpomalení, východ je momentálně postižen politickou, a bohužel i vojenskou krizí. l z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že zorganizování tohoto semináře bylo ze strany Hospodářské komory dobré rozhodnutí,“ dodal Dlouhý, který připomněl nedávné podnikatelské mise HK ČR do Ázerbájdžánu, ať už v rámci projektu East Invest, či při příležitosti doprovodné mise cesty ministra zahraničních věcí ČR.

České podniky jsou v Ázerbájdžánu velmi aktivní. Perspektivních oborů pro české firmy je hned několik. „Česká republika zde má tradičně velmi dobrou pověst v oborech strojírenství, dopravní infrastruktury, energetiky a v této historické spolupráci hodláme pokračovat. S ohledem na zmíněnou snahu diverzifikovat máme v úmyslu zrealizovat podnikatelskou misi do Ázerbájdžánu ještě do konce tohoto roku,“ zmínil ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Naopak o nutnosti diverzifikace ázerbájdžánské ekonomiky záhy promluvil přítomný velvyslanec Republiky Ázerbájdžán J.E. Farid Shafiyev: „Hodláme změnit jednostranné zaměření naší domácí ekonomiky, která je momentálně závislá především na ropě. Zejména na poli rozvoje dopravní infrastruktury a dalších projektů v oblasti zpracovatelského průmyslu, ale i zemědělství a zdravotnictví vnímáme hned několik možností uplatnění českých firem,“ uvedl. O dalších příležitostech pro české firmy s velvyslancem Shafiyevem v minulém týdnu jednal i prezident HK ČR Dlouhý: „Panovala shoda, že naše obchodní výměna dosáhla poměrně solidní úrovně, a to 1,16 miliard eur. To je však pro nás stále málo. Vzhledem k tradičním vztahům se domnívám, že potenciál rozvoje vzájemné obchodní výměny je mnohem větší,“ dodal prezident HK ČR Dlouhý. Přítomné firmy byly mimo jiné informovány i o právních aspektech podnikání, či o exportním financování v teritoriu, a to ze strany České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Při příležitosti druhého dne programu MSV prezident HK ČR Vladimír Dlouhý rovněž vystoupil na Business dni Ruské federace pořádaném Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS, kde zdůraznil význam a důležitost partnerství Ruska a ČR nejen z pohledu vývozu, ale také investic. Promluvil i o dopadu probíhajících omezeních na české strojírenství a průmysl, včetně dopadu na dlouhodobě budovanou vzájemnou důvěru mezi byznysmeny. Vladimír Dlouhý se dnes účastnil i konference pořádané agenturou CzechTrade Čína – partner pro český export, akce Kontakt – Kontrakt, kterou pořádá Regionální hospodářská komora Brno a u příležitosti neformálního setkání měl možnost diskutovat s desítkami zástupců českých firem přítomných na MSV. Dnes večer se prezident HK ČR zúčastní slavnostního zahájení vědeckotechnického parku v Brně a již zítra, v třetí den veletrhu, vystoupí na hospodářském fóru „10 let ČR v EU“.  

 Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/