HK ČR k návrhům SPOZ: Více státních zakázek ano! Vyšší daně ne!

21.04.2010

Představitelé Hospodářské komory České republiky a Strany práv občanů Zemanovců(SPOZ) se dnes sešli , aby projednali ty pasáže volebního programu strany, které mají potenciál přímého dopadu na ekonomiku, zaměstnanost a životní prostředí. Je to čtvrté setkání, které pořádá Hospodářská komora ČR s lídry politických stran u kulatého stolu. Tiskové konference se zúčastnili kromě jiných prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel a předseda Strany práv občanů Zemanovců Miloš Zeman.

Reprezentanti Hospodářské komory ČR a SPOZ neshodli v otázce daní. Prezident HK ČR Petr Kužel novinářům po jednání řekl: „Podnikatelé nesdílejí názor, že daně musí být vyšší.“ Předseda SPOZ Miloš Zeman se vyslovil pro mírné zvýšení daně právnických osob a růst základní sazby daně z přidané hodnoty.

„Máme-li získat zdroje, je třeba omezit spotřebu ve prospěch investic. Pokud k tomu nedojde, Česko se z krize nedostane,“ řekl Miloš Zeman. Podle jeho slov je třeba zvýšit rozpočtové příjmy symetricky, stejně tak symetrické musí být omezení spotřebních výdajů. SPOZ dále navrhuje zvýšit základní sazbu DPH o dva procentní body (z 20 na 22 procent), snížená sazba by měla zůstat na deseti procentech.

Zástupci Hospodářské komory ČR a SPOZ se shodli zejména v kladení velkého důrazu na investiční výstavbu a rozvoj projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). „Je to reálná šance, jak roztočit ekonomiku“, podotkl Miloš Zeman.

SPOZ ve svém volebním programu uvádí, že podnikatelé nepotřebují nižší daně, ale zakázky. „Pokud hovoříme s podnikateli mezi čtyřma očima, víme, že mírné zvýšení daní jim nevadí,“ řekl Miloš Zeman a dodal: „Nemají-li zakázky, končí ve ztrátě a stejně žádné daně neplatí.“ Při nedostatku zakázek v době ekonomické krize musí vypomoci stát, a sice tím, že se v rozpočtu přesune část prostředků ze spotřeby na investice. Tyto veřejné zakázky, určené soukromým firmám, musejí být podle SPOZ vypisovány na základě průhledných a veřejných výběrových řízení.

  

  

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/