HK ČR: Hong Kong je bránou na čínské trhy

30.08.2012

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ve spolupráci s INVESTHK a partnery uspořádali kulatý stůl Hong Kong Day. Smyslem tohoto setkání bylo představit v rámci nové Exportní strategie ČR pro roky 2012-2020 (Strategie) českým podnikatelům specifika podnikání v tomto klíčovém teritoriu.

Setkání podnikatelů u kulatého stolu se mj. zúčastnil Ing. Josef Cílek, viceprezident HK ČR, prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., člen NERV a prezident ICC Česká republika, Wing Sham, ředitel pro Německo a Střední Evropu, HKTDC, Mgr. Filip Kořínek, Prague Consultant Office, HKTDC, Ing. Kateřina Zapletalová, Prague Consultant Office, HKTDC a Siegfried Verstappen, InvestHK.

Podnikatelé společně diskutovali nejen otázky týkající se toho, jak najít spolehlivého partnera v Hong Kongu, ale řeč byla i o zakládání firem v tomto teritoriu, financování obchodů a řešily se i interkulturní aspekty ve vztazích s Hong Kongem. Čína je v nové Strategii definována jako jedna z 12 prioritních zemí. Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi se v uplynulých letech navíc dynamicky zvyšuje. „Jsem velmi rád, že je tolik zájemců z řad českých podnikatelů o byznys s Čínou, respektive Hong Kongem. V rámci diverzifikace českého exportu je velmi důležité zaměřit se na trhy třetích zemí, především na asijské a africké, přičemž je nutné neopomíjet ani trhy Latinské Ameriky,“ zmínil na Hong Kong Day viceprezident Hospodářské komory České republiky, Ing. Josef Cílek. „Český export je z 80 % závislý na zemích EU. Všichni jsme si vědomi, že změna teritoriální struktury není vůbec jednoduchá a vyžaduje značné úsilí nejen ze strany výrobců a exportérů. Proto se Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s dalšími partnery rozhodla podpořit tímto setkáním rozvoj obchodu prostřednictvím institucí Hong Kongu, neboť se domníváme, že Hong Kong může být bránou na čínské trhy,“ dodal závěrem viceprezident.

Cílem této aktivity Hospodářské komory České republiky je představit v rámci Strategie českým podnikatelům specifika zájmových a vybraných zemích. Na Hong Kong Day proto v budoucím období HK ČR plánuje navázat podnikatelským setkáním zaměřeným mj. na Čínu, země bývalé SNS a Thajsko.

 

 

   

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/