Evropským parlamentem zazněl hlas českého byznysu

16.10.2014

Podnikatelé v čele s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) dnes 16. října 2014 v rámci 3. ročníku Evropského parlamentu podniků (EPP) diskutovali a hlasovali nejen o byznysových, ale i legislativních otázkách majících na českou podnikatelskou sféru zásadní vliv. „Až 60 % české legislativy přichází z Bruselu. Při tak vysokém procentu je náš hlas v Evropském parlamentu nutností,“ komentuje viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková, vedoucí podnikatelské mise HK ČR do Bruselu.

„Málokdo si uvědomuje, jak velkou pozornost by měl věnovat nejen legislativním otázkám projednávaným ve výborech Evropského parlamentu, ale i v pracovních orgánech Rady, kde se projednávají rámcová doporučení pro jednotlivé země,“ říká viceprezidentka Bartoňová Pálková. „Při kontaktu s našimi europoslanci zjišťujeme, že mnohé myšlenky Evropy jsou různými cestami pokřiveny, z čehož my – podnikatelé, nejsme nikterak nadšeni,“ dodává Bartoňová Pálková. Při dnešním hlasování podniků na půdě Evropského parlamentu byla evidentní rozdílnost v přístupu účastnických zemí, třeba Kypru, Německa, Velké Británie, či Turecka, k jednotlivým tématům. „Na konci nás však trápí společné – přístup k možnostem podnikání po celé Evropě v rámci národních legislativ, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, či financí. Podnikatelský svět tak volá po jednom jediném, a to po zprůhlednění a zjednodušení jak evropské legislativy, tak i výkonných procesů členských států,“ komentuje viceprezidentka HK ČR.

EPP je největší akcí svého druhu organizovanou EUROCHAMBRES, sítí evropských obchodních komor. Celkem 800 zástupců firem, z toho téměř dvacítka českých, dnes hlasovalo o tématech jako internacionalizace, finance, energetika a vzdělávání. Právě vzdělávání si jako své nosné téma vybrala i česká podnikatelská mise, za kterou v Bruselu veřejně vystoupil Ondřej Homola, jednatel společnosti Corinth: „Otázkou je, jak bude vypadat produkt firem, které založí žáci současných prvních ročníků základních škol. Voláme po užším dialogu s politickými zástupci proto, abychom uzavřeli propast, která vzniká mezi potřebami trhu a dovednostmi a znalostmi dnešních absolventů základních a středních škol,“ řekl. Firma Corinth je aktivně zapojena do rozvoje přírodních a technických vzdělávacích oborů v 97 zemích světa. „S křídou v ruce už budoucí techniky nevychováme,“ dodal Ondřej Homola.

Po zasedání v Evropském parlamentu se podnikatelé přesunuli na setkání s českými europoslanci a prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým: „Mimořádně si vážím toho, co EU dokázala po druhé světové válce a jsem příznivcem volného obchodu. Vytvoření jádra západní Evropy, nastartování liberalizace anebo uvolnění obchodního toku a pracovní síly je v pořádku. Zvýšením počtu členů na 28 se Evropa rozšířila zásadním způsobem z hlediska jednotného trhu a vstup ČR do EU byl mimořádným impulsem, který měl na náš hospodářský růst velmi pozitivní vliv. Zavedení jednotné měny však dle mého názoru vedlo ke krizi do té míry, že do dnešního dne nemůžeme hovořit o konci dluhové krize. Výhledově nás pak v EU čeká v nadcházejících 10 letech velmi pomalý růst,“ uvedl prezident HK ČR Dlouhý k tématu Evropské unie. Závěrem své uvítací řeči také poděkoval účastníkům české podnikatelské mise. Na prezidenta Dlouhého navázala i přítomná europoslankyně a bývalá předsedkyně Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Martina Dlabajová, dále europoslanci Jan Zahradil a Tomáš Zdechovský. Přítomen byl i poradce prezidenta HK ČR Petr Zahradník. Podnikatelé s europoslanci diskutovali o propojení odborného školství a firem nebo podpory exportu.

Další podnikatelské mise HK ČR budou následovat. Do konce letošního roku HK ČR vypraví mise například do Japonska či Izraele.

Kompletní výsledky hlasování podnikatelů v Evropském parlamentu podniků 2014 čtěte v TZ přílohou. 


Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/