Elektronická evidence tržeb musí být ve prospěch řádných podnikatelů – pokud se tak nestane, ztratí význam

03.03.2015

Odmítáme plošné zvyšování daní. Hodláme i nadále bránit podnikatele před dalším nárůstem administrativní zátěže. Se zavedením Elektronické evidence tržeb (EET) by měl stát podnikatelům poskytnout nějaký benefit – např. snížení daňového zatížení. Takové jsou stěžejní body, se kterými na odborné konferenci Hospodářské komory České republiky k tématu EET vystoupil její prezident Vladimír Dlouhý.

„Scházíme se dnes proto, že ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení zákon o tzv. elektronické evidenci tržeb, který má zlepšit výběr daní a postihnout neplatiče. Aktuálně tak stojíme před jednou ze zásadních a nejvýznamnějších změn daňových zvyklostí v novodobé historii České republiky,“ zdůvodnil Vladimír Dlouhý, proč se HK ČR rozhodla dnešní konferenci uspořádat. Setkání v Top Hotelu Praha se zúčastnilo přes 300 podnikatelů a živnostníků a pozvání k otevřené diskusi přijal i 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí ČR Andrej Babiš. Mezi vystupujícími však byla i prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková anebo poradce v oblasti mezinárodních vztahů Hospodářské komory Chorvatské republiky Bruno Lopandić.

Ministerstvo financí opětovně deklarovalo, že nehodlá přistupovat k navyšování daní – naopak na konferenci zaznělo, že v souvislosti se zavedením EET má resort v plánu snížit DPH u restaurací a stravovacích provozů z 21 % na 15 %. Současně s tím akcentovalo, že termín postupného zavedení projektu může být ze dne 1. ledna 2016 posunut například až na začátek dubna 2016. V první fázi by se EET týkalo pouze zmiňovaných restaurací, stravovacích zařízení a hotelů. Později by tržby evidovali on-line podnikatelé z oblasti velkoobchodu a maloobchodu. Celkově by se tak projekt týkal cca 50 % podnikatelů.

„Zavedení EET chápeme především jako pokus o narovnání konkurenčního prostředí, ve prospěch řádných podnikatelů, proti daňovým podvodníkům. Pokud tento základní cíl EET postupně nenaplní, nemá význam. Má-li však být EET zavedena, pak na základě vlastních praktických poznatků HK ČR preferuje – podobně jako MF ČR – chorvatský model, který je nejlevnější, s nejmenšími zásahy státu,“ dodal prezident Dlouhý. Stát by také měl z EET vyloučit ty kategorie podnikatelů, pro něž i jen nahodilé vynucování nové povinnosti postrádá valný ekonomický smysl.

Partnery odborné konference EET byly společnosti Vodafone, Microsoft a Rozhodčí soud při HK a AK ČR.Související soubory

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/